17 Haziran 2019, Pazartesi

AstroKarmik ile 17-23 Haziran 2019 Haftasının Yorumları

17-23 Haziran 2019 Haftasına Gökyüzünden Yansıyanlar

***Haftaya Yay burcunda gerçekleşecek olan dolunay eşliğinde başlıyoruz. Dolunaylar sonuç alma ve olumlu ya da olumsuz ektiğimizi biçme zamanları. Bir şeylerin gün yüzüne çıktığı ve bu yüzleşmenin ya da bekleyişin gerginliğini yaşadığımız gelişmelere gebe dönemler.
Yay burcu içsel yolculukları, manevi açıdan ve bilgiyle olan derinleşmeyi, gerçeklerle bağlantılı olan her şeyi temsil eder.
İşaret ettiği konular; Yolculuklar, hukuki temalar, adalete hizmet eden kişiler, mahkemeler, inanç ağırlıklı konular, farkındalık kazandıracak, her açıdan derinleşme sağlayacak olan aktiviteler, dini konular ve din adamları, politika ile ilgili şeyler…
Bu dolunay ile birlikte, bu içerikteki konularda bazı gelişmeler ve alınacak sonuçlar söz konusu olabilir.
Gerginlikler, fikirlerin, bilgilerin ve değerlerin çatışması, fanatizm boyutundaki ifadeler, ölçüsüz tepkiler bu dolunay döneminde ayrıca dikkat çekebilir.
Doğru ile yanlışın, gerçek ile yalanın karşı karşıya gelmesi, ayırt edilmesi,  gerçeğin peşinden gitmemize hizmet edecek şekilde bazı şeylerin gün yüzüne çıkması söz konusu olabilir.
Bir yanılgının ya da yalanın, kandırmacanın içinde olduğumuzu fark etmek de mümkün, kendi inancımızı, bir konudaki fikrimizi yanıltıcı faktörlere rağmen bir şekilde netleştirmek de…
Hep yüzeysel yaklaştığımız konuları daha derinlemesine ele almak ihtiyacı doğabilir.
Bir bilgiyi derinleştirmek adına yaptıklarımız ya da yapacaklarımız gündeme gelebilir.
Hayatımızı yeni ufuklar kazandıracak gelişmeler adına çıkan fırsatları değerlendirme isteği olabilir.
Türkiye astrolojik haritasının 6. evinde gerçekleşecek olan dolunay 6-12 aksını ilgilendirecek.  Bu konum ülkenin genel olarak sağlık sorunları ile ilgili durumlarına, iş ve işçi kesimi ilgilendiren, askerlerle ve askeri hareketlerle alakalı bazı hadiselere, sosyoekonomik seviye farklılıklarından doğabilecek sorunlara, bütçe sorunlarına, grev ve benzeri hareketlenmelere işaret edebiliyor. Ülkemiz haritasındaki Ay ile temas halinde gerçekleşecek olan dolunay gizli kapaklı işler, illegal şeyler ve spekülasyonlar, komplolar ile bağlantılı şeyleri tetikleyebilir.
 
***Salı günü aslında Haziran ayının başından bu yana etkili olan Satürn Neptün altmışlık açısı kesinleşecek.
Bu transit daha önce yılın başında Ocak ayında etkili olmuştu. Devamında Retro düzeldikten sonra Kasım ayında bir kez daha etkili olacak. Ocak ayında tetiklenen ve gündemde olan gelişmeler bir kez daha masaya gelebilir. Ve de bugünlerin gelişmeleri de Kasım da yeni bir şekilde ya da devamı niteliğinde gündemi doldurabilir.
• Bu transit hem sorgulayıcı hem de gerçeklerle yüzleşmeye vesile olan tesirler yaratıyor.
• Hayaller ve gerçekler arasındaki farkları görme, gerçekleşemeyecek olanların farkına varma, gerçekleşmesi gerekenler için de somut adımlar atabilme motivasyonu veren etkisi söz konusu.
• Her iki gezegen de aslında yüksek motivasyonlar yaratan bir etki yapmıyor ama yine de planları hayata geçirmek fikri bile kulağa hoş geliyor. Bu aşamada neyin hayata geçirilip neyin geçirilemeyeceği arasındaki ayrımı yapabilmenin gücü bile yeter.
• Manevi açıdan ihtiyaç duyduğumuz değerlerle maddi konulardaki somut ihtiyaçlarımız arasında bir bağ kurabiliriz.
• Elimize geçenin değerini ve gerçekten buna ihtiyaç duyup duymadığımızı sorgulayabiliriz.
• Maddesel güvence, statü, saygı ve takdir adına yaptıklarımızın özümüzde var olanla, benliğimizle uyumu ya da uyumsuzluğunu görebiliriz.
• Aslında planlı, programlı, organize hareket etmeyi becersek çok şey elde edeceğimiz yeteneklerimizin farkına varabiliriz.
• Hayal ettiklerimizi somutlaştırmak adına neler yapabileceğimizi görme fırsatı olabilir.
• Ya da bunların ne kadarının esasında hayalden öteye geçemeyeceğini ve belki de geçmesine gerek olmadığını görebiliriz. Yani boş hayallerin peşinden gittiğimiz konularda da ayaklarımız yere basıp gerçeklerle yüzleşebiliriz.
• Çalışarak geliştirilebilecek becerilerin kazancı, hiç uygulayıcısı olmadığımız ama zaten bizim olan ve gelişmeye değil sadece icraata ihtiyaç duyulan doğal becerilerimizin varlığı gündeme gelebilir.
• Bu transit hep havada asılı duran, belirsiz, karmaşık, kaotik, soru işaretli, hayal ve teori aşamasında kalmış olan bir şeylerin realizasyonu, ayakları yere basar hale gelmesi adına etkili olabilir.
• Kullanmayı tercih etmediğimiz ya da önemsemeyip görmezden geldiğimiz üzeri örtülü faydalar gün yüzüne çıkabilir.
• Her durumda bir ayma uyanma hali söz konusu. Günaydın diyelim o zaman gerçekçi ancak sınırları aşmayı hedefleyen, var olanı geliştirecek ve somut kazanca dönüştürecek yeni planlarımıza.
 
***Hafta içinde ve dolunay haritasındaki Merkür Plüton ve Mars sert açıları da bu açıdan riski veriyor. Salı günü ayrıca Merkür Mars kavuşumu da etkili olacak. Aslında bu, haftanın tamamında etkili olan Mars- Plüton karşıt açısının tetiklenmesi adına çalışacak. Merkür, Mars kavuşumundan Çarşamba günü Plüton karşıtlığına ilerleyecek. Perşembe günün ilk saatlerinde Mars Plüton karşıtlığı kesinleşecek.
Perşembe günün ilk saatlerinde Mars Plüton karşıtlığı kesinleşecek. 2018 Nisan sonu ve 2019 Şubat başı yaşanan gelişmelere dair bazı olaylar yaşanabilir bu hafta.
Bütünüyle bakacak olursak bu hafta;
Kırıp dökmeden, yıkmadan iletişim kurmak, hareket edebilmek önemli olacak. 
Mars ve Plüton savaşı, mücadeleyi, inatlaşmaları tetikleyen nitelikte etkiler yapıyor. İkisi de ele avuca sığmaz, ikisi de zorlayıcı ve ikisi de zarar oluşturmaya meyilli. Dürtüsel ve gözü kara, kontrolü zor tesirlerin oluşmasına imkan veren etkiler var. Yapmaktan ziyade yıkmaya onarmaktan ziyade yok edip kökten kurtulmaya meyilli etkiler yaratırlar gökyüzündeki sert açılarında. Agresyonlara, önünü arkasını düşünmeden verilebilecek tepkilere dikkat etmekte fayda var bugünlerde. Ne yazık ki hem dürtüsel hareket etme hem de bu nitelikte iletişim kurma riski artmış olacak. Esneklik azalacak. Keşke gösterebilsek. Her türlü konuda tedbirli olmak, haklı haksız mücadelelerinin gerçek anlamda bir kazananının olmadığını bilebilmek, oto kontrol yapabilmek, sabırlı, hoşgörülü ve esnek tepkiler verebilmek durumların lehimize ilerlemesini sağlayabilir.
Hırsların ve gözü karartma hikayelerinin artışı söz konusu olabilir. Öfke kontrolü ise çok önemli bu etki altındayken. Uzun vadeli kararlar almak için pek elverişli sayılmayabilir bu etkiler.  Eğer daha önce enine boyuna hesap ettiniz ve riskleri tespit ettiniz yani tamamen körlemesine atlamayacağınız ancak bir şey beni dürtse de harekete geçsem dediğiniz işlere girişebilirsiniz.
Ego çatışmaları, güç savaşları, haklı haksız mücadeleleri, uzak durmamız, eğer içine çekilmişsek de aklıselim şekilde yönetmemiz gereken durumlardır Siz kontrollü ve sağduyulu olmaya gayret etseniz bile etrafınızda veya girdiğiniz ortamlarda kavgacı tiplerin artışına şahit olabilirsiniz.
Bugünlerde illegal olabilecek, aleyhimize sonradan kullanılabilecek işlere hiç kalkışmamak, kurallara uymak ve sorumlulukları yerine getirmek önemli. Düşünmek, tartmak, ölçmek, biçmek ve analiz etmek, dinlemek, anlamaya çalışmak, sabretmek, hoş görmek, anlayış sergilemek ve inancını zedelememek gereği fazla olacak.
Takıntı haline getirilmiş istekler, düşünceler başımızı dara sokabilir. Can yakan, intikam alan ve haykıran bir konuşma tarzı ilişkilerimizde telafisi zor yaralar açabilir. Kıskançlık, aşırı sahiplenici yaklaşımlar karşılığında ne yazık isyanları doğurabilir.
Fikirleri ve emelleri karşısındakine zorla kabul ettirme çabasının yanında, buna karşılık ikna edilebilir kişilerin azlığı yorucu olabilir. Bu yorucu etkiler zaten var olan sorunları su yüzüne çıkarma ve temizleme fırsatı yaratabilir. Tabi eğer biz buna cesaret etmişsek… Sallantı da olanı kestirip attırabilen etkilere dikkat! 
Bütünüyle baktığımızda da fiziksel olarak zarar görebileceğimiz risklerin de her zamankinden yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Agresyon ve kazalar bu açıdan önlem alınması gereken şeyler olarak netleşiyor önümüzde... Şiddet içerikli olaylarda bir artış gözlemlenebilir. Ya herro ya merrro halleri söz konusu olabilir.
 
**Cuma günü Güneş yaklaşık 1 ay için Yengeç burcuna geçecek. Bu bize, 1 ay için ailevi vatani konuların, sevdiklerimizle alakalı durumların, çocuklar ile ilgili meselelerin öncelikli olarak hayatımızda yer alacağını işaret ediyor. Bu dönem okulların tatil olduğu, ailelerin çoluk çocuk kıvamında tüm yıl hiç olamadıkları kadar bir arada zaman geçirdikleri bir dönem.  Ailece çıkılacak tatiller, hafta sonu ders-öğretmen telaşı olmadan yapılan planlar, günler uzadığı ve insanların enerjisi kış modundan tamamen çıktığı ve yükseldiğinden daha fazla zamanı birbirimize ayırabilme durumundayız. Her şeyi bırakın, sokaklarda, parklarda, bahçelerde, her tarafta cıvıl cıvıl çocuk sesleri sarıyor her tarafı.
Bir aileye ait olmanın, ailemizle bir arada olmanın keyfini yaşarız.
Genel olarak duygusallıkta, sezgilerde ve empatide artış, eski arkadaşlarla ve aile fertleri ile bir araya gelip anıları yad etme durumları yaşanabilir. Aile kurma girişimleri ve bunlara yönelik niyetler ve ilk adımlar da gündeme gelebilir. Güven ihtiyacımızın yüksek olacağı ve sevdiklerimizi koruyup kollama dürtüsünün artacağı bir süreç olacaktır.
 
***Hafta sonunda da Pazar günü kesinleşecek Venüs Jüpiter karşıt açısı etkili olacak. Venüs Jüpiter karşıt açısından Pazartesi günü Neptün ile kareye ilerleyecek. En iyicil ve şans-güzellik getiren bu iki gezegenin uyumsuz olan açısı olayların ve isteklerin, inanç ve düşünce farklılıklarına gösterilen tepkinin abartılı şekilde ifade edilmesi gibi etkiler yaratabilir.
Ölçüsüz olan her şeyden özellikle de bilgi ve iletişim konulu ölçüsüz ifade ve tepkilerden kaçınmak şart. Harcamalar ve bunların kararı konusu da kontrolsüz şekilde çalışabilir.
İştah da artabilir.
Genel olarak aşırı iyimserlik ve buna dair boşvermişlik hali de yaşanabilir.
Riskleri görememe bundan dolayı yanılma, boş işlerle uğraşma, hedef yanıltma, maddi konuda tedbirsizlikler, göz boyayan unsurlara aldanma, baştan çıkarılmaya, etki altında kalmaya rıza gösterme gibi etkiler yapabilir.
Venüs Neptün ile kareye ilerlerken tüm etkiler yanında bu etki çok daha ön plana çıkıyor.
Hayatın ciddiye alınması gereken alanları ve özellikle de iş yaşamı ile finansal girişimlerle bağdaşmıyor.
Çok kalabalık, bol gürültülü, samimiyetlerin rahatsız edici olabileceği ortamlardan uzak durmakta fayda olacaktır.
Bir de karşımıza çıkan fırsatları pas geçme ve fayda sağlayacak kişi ve durumlardan almamız gerekeni alamama durumu yaşanabilir.

17 Haziran 2019 PAZARTESİ

Ay 19:13 e kadar Yay burcunda ve 11:30 ile bu saat arasında boşlukta olacak.
Saat 11:30 da Yay burcunda bir dolunay meydana gelecek. Önemli gelişmelerin, kararların ya da daha önce atılmış tohumların sonucunu almanın söz konusu olabileceği bir gündeyiz.  Radikal kararlar da gündeme gelebilir, radikal kararlara götürecek girişimler de… Gerçeklerle yüzleşmenin vereceği sağlayacağı özgürlük, önümüzdeki tablonun netliğine hizmet edecek. 11:30-19:13 arası birtakım belirsizlikler barındırabilir ancak akşam saatleri çok daha gerçekçi ve net somut olan şeylerin farkında olacağız. Bunlara ihtiyaç duyacağız.

18 Haziran 2019 SALI

Ay günün tamamında Oğlak burcunda olacak. Günün en öncelikli konuları somut hedef ve başarılar, sorumluluklar, ciddiyetle ele alınması gereken işler, ilişkiler, istikrar sağlamak, üzerimize düşeni yapıp bununla takdir edilmek ve takdir edilesi işler yapabilmek diyebiliriz. Adım atmadan önce tüm planlamayı yapmak, tedbirli ve kontrollü olmak ihtiyacı da yüksek olacak.
Gün içinde etkili olacak transitler haftanın önemli bir gününde olduğumuzu işaret ediyor.
Ani ve tepkisel kararların, cevapların, tekliflerin, aklımıza geliveren ve eni konu düşünmediğimiz niyetleri hızlıca harekete geçirmenin riskleri söz konusu.
Sert ve can yakıcı bir ifade tarzı, anlamaya ve anlatmaya dair sabırsızlık iletişim kanallarının tıkanmasına vesile olabilir.
Sözlerimizle ya da ifade biçimimizle karşımızdakinde yaralar açma ve kırıcı olma potansiyeli var. Dilimizden döküleni öncesinde süzgeçten geçirmek ve konuşurken her açıdan düşünüp özenli olmak önemli.
Satürn Neptün altmışlık açısı da aslında ayın başından bu yana etkili olan durumların tetiklenebileceğini işaret ediyor.
Hayal ya da plan aşamasında olan şeyleri somut ve fayda sağlayacak hale getirmenin ihtiyacı söz konusu bu etki altındayken. Ya da belki de neyin gerçek neyin hayal ürünü olduğunu fark etme, somut hedef olabilecek planları, realize edilmesi gereken becerileri her zamankinden daha gerçekçi bir gözle görme şansımız olabilir.
Bu transitin etkilerini detaylı şekilde yılın başında ve bu hafta daha önce sizlerle paylaştım.

19 Haziran 2019 ÇARŞAMBA

Ay dün olduğu gibi bugün de Oğlak burcundaki seyrine devam edecek. Gün içinde Ay’ın yapacağı açılar gerginlik yaratacak nitelikte. Hafta başında da belirttiğim gibi Merkür Mars ve Plüton açılarının aktif olduğu bir gündeyiz.
Patlayıcı ve parlayıcı noktalara çok kolay gelebiliriz.
Dürtüsel ve tepkisel hal ve hareketler, hırçınlıklar, inatlaşma ve çatışma meyli, yol alamamanın verdiği stres ya da yolu tedbirsiz almak zorunda kalmanın verdiği kaygılar günün gerginliğini işaret ediyor.
Sabah saatleri engellenme ve aksaklıklar, gecikmeler yaşanabilir. Ne kadar akışta olursak o kadar akacak zaman ve içinde bulunduğumuz durum.
Yetersizlik kaygısı veren, motivasyonu düşüren, olumsuz düşünmeye yönlendiren durum ve kişiler iş başında olabilir.
Sınırlarımızı koruma ihtiyacımız fazla olacak ancak kendi kendimize de bu motivasyon düşürme işini çok başarılı şekilde yapabiliriz bu sabah ne yazık ki 😊
Öğleye doğu ve gün ortası günün en çatışmalı ve gergin zaman dilimi. Aman dikkat.
Fiziksel olarak da kaza ve sakarlıklara, uğrayabileceğimiz zararlara yatkın olacağız.
İş dünyası ve para konuları da bugün temkinli ve tedbirli olmayı gerektiren konular.
Sözlerimizi karşımızdakine ulaştıramamak, yanlış anlaşılmalar, herhangi bir sözün her zamankinden daha saldırgan algılanması, acele ile verilen karar ve varılan yargılar zarara uğramamıza ya da zarar vermemize vesile olabilir.
Saat 14:18 sonrasında Ay günün geri kalanında açısız olacak. İşin içine bir de belirsizlikler eklendi anlamına geliyor bu.
Velhasıl pek çok açıdan tedbirli ve kontrollü olmayı gerektiren, önemli iş ve başlangıçlar için uygun olmayan bir gün. 

20 Haziran 2019 PERŞEMBE

Ay saat 05:00 sonrasında Kova burcunda olacak. Arkadaşlarla bir arada olmak, ortak hedeflere yürüyebilmek bugün kıymetli olacak. Hak, hukuk, adalet ve eşitlik sağlama adına verilen bir mücadele de öyle. Kalabalıkların içinde bile olsak kendimize özgür bir alan yaratmak isteyeceğiz bugün. Olaylara mantıkla yaklaşmak, akılcı çözümler üretmek ve karşımızda da olaylara mantıkla yaklaşan insanların olması beklentisi de dikkat çekiyor.
Gün ortası plan değişiklikleri, dengesiz durumlar, beklenmedik gelişmeler, gerginlik yaratan tepkiler ve isyan etme eğilimi yaratan durumlar söz konusu olabilir. Spekülasyonlar, hiç beklemediğimiz yerden gol yemek, dengemizi bozabilecek kişilerin ve gelişmelerin sarsması, gerginlik yaratması v.b. şeyler söz konusu olabilir.
Sabah erken saatlerden kesinleşecek olan Mars-Plüton karşıtlığı ile ilgili yorumlarımı hafta başında paylaşmıştım.

...
Devamını oku...10 Haziran 2019, Pazartesi

AstroKarmik ile 10-16 Haziran 2019 Haftasının Yorumları

10-16 Haziran 2019 Haftasına Gökyüzünden Yansıyanlar

Hareketli, tempolu, gerginlikler ve yorucu gelişmeler barındıran bir haftaya giriyoruz. Önümüzdeki hafta başında gerçekleşecek olan dolunayın gerginliği bu haftanın tamamında giderek artan dozda hissedilecek.
 
***Haftanın ilk günü Güneş Jüpiter karşıt açısı etkili olacak.
Bu transitin olumlu etkileri; var olan potansiyeli, becerileri ortaya çıkarmak, yapabileceklerimize ait inancımızı güçlendirmek. Bu etkiyle bilgi ve tecrübemizi işe yarar biçimde kullanma cesareti bulabiliriz. Ancak bunun yanında olası riskleri de şöyle: Kendimizi ve yetilerimizi dev aynasında görme, diğerlerini de küçümseme, aşırılıklara kaçma, riskleri göz ardı etme, her şeye pembe gözlüklerle bakıp gerçekliğin rengini algılayamama... Hem kendimizi hem de başımıza gelen olayları abartma, abartılı tepkiler verme riski barındırıyor. Bu transit lafını sözünü bilmeme ve boyundan büyük işlere kalkışma da verebilir. Objektif olmayı zorlaştıran bir etki altındayız kesinlikle. Egosal tutumlardan zarar görebileceğimizi unutmamak gerekir.
 
***Cuma günü Mars, haftanın başlarında etkili olan KAD ile kavuşum etkilerini Neptün ile sonrasında da Satürn ile açı yaparak devam ettirecek.  Aslında haftanın tamamında ve özellikle de ikinci yarısında etkili olacak gelişmeler için tetikleyici transitler bunlar.
KAD desteği kıymetli…
(Pazartesi-Cuma arasında etkili)
Bir şeylere cesaret etme, belki de bir düzeni daha iyisini yaratmak adına değiştirme, daha fazla duygusal güvence ve tatmin sağlayacak bir şeylere adım atma, kalbimizden geçenin, gönlümüzün istediğinin peşinde gitme karar ve adımları gündeme gelebilir bu etki altındayken.
Çok istediğimiz ve bizi çocuk gibi sevindirecek bir şeylerin fırsatı bizi destekleyen, motive eden ve güç, cesaret katan durum ve kişilerle bir araya gelme söz konusu olabilir. Hep durduğumuz, beklettiğimiz, geciktirdiğimiz, ertelediğimiz, uygun zaman diye bir şeyleri hedeflediğimiz işler için gereken girişimcilik ortaya çıkabilir ve ataletten çıkışa vesile olacak gelişmeler yaşanabilir.
Harekete geçirmeye çalıştığımız şeyler ve dinamizm katmayı beklediğimiz hayatımız ile ilgili hız kesen dış faktörler de devrede olacak bir yandan da....
Devamını oku...02 Haziran 2019, Pazar

AstroKarmik ile 3-9 Haziran 2019 Haftasının Yorumları

3-9 Haziran 2019 Haftasına Gökyüzünden Yansıyanlar

Haftaya İkizler burcunda bir yeniay ile başlıyoruz.
Venüs Plüton destek açısı eşliğinde gerçekleşecek ancak sonrasında ilk açısı Neptün ile kare açı olacak.
4 Haziran akşam geç saatlerde Merkür yengeç burcuna geçecek.
Cuma gününün tamamında Merkür’ün Uranüs ve Kiron ile açısal temasları olacak.
Pazar günü Venüs İkizler burcuna geçecek. Günün tamamında akşam saatlerine kesinleşecek Güneş-Neptün kare açısı kesinleşecek.
Önümüzdeki iki haftanın Mars Satürn ve Mars Plüton karşıt açısı ile ilgili gerginleştiren ve yorucu etkileri göz önünde bulundurulduğunda bu haftayı genel olarak farklılıklara uyum sağlamak, deneyim artırmak, bilgiyi çoğaltmak, stabilizasyonu sağlamak, neler yapabileceğimizi objektif biçimde değerlendirmek, önümüzdeki işlerin planlamasını yapmak ve donanımsal açıkları tespit edip stratejik planlamaları yapmak adına değerlendirebiliriz.

Yeniaya dair notlar:

3 Haziran 2019 da saat 13:01 de 12 derece İkizler burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bir şeylere başlama, harekete geçme ve değişim yaratacak aksiyonları alma motivasyonu katan zamanlar yeniaylar. Her yeniayın ana teması ve bizler üzerindeki temel tesirleri birbirinden farklı oluyor.
Bu yeniayın tetikleyeceği konulara dair ana başlıklar şu şekilde olacak:
• Bilgi ve deneyim kazanacağımız yeni bir şey için girişimde bulunmak.
• Eğitim almak, aldığımız eğitimi pratikleştirmek, kullanılır biçimde sadeleştirmek, kendimizi, aklımızı, bilgimizi, düşüncelerimizi, zihnimizden geçen planları kullanabileceğimiz, harekete geçirebileceğimiz niyetlere doğru adım atmak.
• Zihinsel kapasitemizi ve el becerilerimizi kullanacağımız bir işe girişmek,
• Ticari bir faaliyete başlamak
• Mantık ve akıl ile hareket edeceğimiz işlere girişmek
• Yeni fikirler üretmek,
• Aklımızı kurcalayan, bir türlü çözüm üretemediğimiz bir meselede en pratik ve en mantıksal bulduğumuz çözüm yoluna dair adım atmak.
•  Hızlıca yayılmasını ve ilgi çekmesini istediğimiz bilgi ve haberleri paylaşmak,
• Yeni fikirler üretmek
• Kısa ve geliştirici ve keyif verici seyahatler planlamak gibi şeyler olabilir
 
Bilgi ve haber içerikli olan şeyler bu yeniay ile birlikte mutlaka ilgimizi çekecektir.
Bir eğitim duyurusu mesela...
Sıradan gibi görünen, normal şartlarda basit, sığ, yüzeysel ve faydasız gibi algıladığımız her türlü düşünce, uygulama, fikir, bilgi kapsama alanımıza girebilir.
Bir şeylerin reklamını yapmak da mümkün, öğrendiğimiz bir şeyi çok da fazla kaygısına takılmadan yaymak da mümkün bu yeniay ile birlikte.
Dağılan ve odaklanmakta zorlanan bir merak hali söz konusu olacak.
Hızlı kararlar ve aynı zamanda kararsızlıktan doğan aynı anda birden fazla konuda niyet edilen adımlar gündeme gelebilir.
Hedef odaklı hareket etmenin çok mümkün olmadığı, hızın ve hareketin ana amaç olduğu durumlar, doğru ve sağlam, uzun vadeli kazanımlara hizmet edecek adım atma ihtiyacının önüne geçebilir.
Fikirler biraz uçuşabilir. Yere konduracak kadar sabırlı ve dirayetli olabilmek önemli.
Gerçekten realize olabileceklerine niyet etmek de öyle…
Yani hayal ürünü, gerçeklikten uzak, bizi bir yere ulaştırmayacak, tatmin vermeyecek, somut sonuca vesile olmayacak sırf aksiyon, hareket olsun diye, kuru bir heves ve arkasını dolduramayacağımız bir merak uğruna niyet edeceğimiz şeyler riskli görünüyor.
Yeniayın önünde yapacağı ilk açı da Neptün ile kare. Bu açı da belirsizlikleri, yanılmaları, kaotik durumları, objektif değerlendirememekten kaynaklanan aksaklıkları, tedbirsiz durumları, yanılma payındaki artışı işaret ediyor.
TÜRKİYE ASTROLOJİK HARİTASININ 12. EVİNDE gerçekleşecek bu yeniay. 
12.ev gizli guruplar, casusluk ve gizli düşmanlık gibi konulara dair spekülatif durumlar, hapishaneler, ıslah evleri, hastane gibi konularla alakalı durumları barındırıyor. Bu konularda bazı yeni gelişmelerin ve yeni düzenlemelerin gündeme gelmesi söz konusu olabilir.
Bir takım haberler kulaktan kulağa ya da sosyal medya aracılığıyla hızlıca yayılıp zarar verici boyuta ulaşabilir. Bazı olaylar görünenin dışında ve ötesinde manalar ve kaynaklar içerebilir. Her duyduğunuza inanmamak, hemen yargıya varmamak, merak edip sorgulamak, mantık süzgecinden geçirmek ve spekülatif olayların gerçeği yansıtmayacağını bilmek önemli olacak.
Bu ev dünya astrolojisinde aynı zamanda terör bağlantılı konuları, manipülasyonları da barındırıyor. Bu tarz haberler ortalıkta dolanabilir. Aslında duyulmuş olan da gizlenmeye çalışan bilgiler ortalığa düşebilir.
Hem ülkemiz hem de bireysel hayatlarımız açısından yeniayın getireceği yeni durumların güzel ve kalıcı başlangıçlara vesile olmasını gönülden dilerim.

3 Haziran 2019 PAZARTESİ

Pazartesi gününün tamamında Ay İkizler burcunda seyredecek. Saat 13:01 de 12 derece İkizler burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu saate kadar günün ilk yarısında enerjimiz bir miktar düşük ve gergin olabiliriz. Bir arayış hali ve değişiklik ihtiyacı söz konusu olacak. Beklediğimiz bir haberin, ya da almayı beklediğimiz bir cevabın gerginliği yüksek olabilir.
Yeniayın getirebileceği etkileri sizlerle ayrıca paylaştım. Akıl ve mantıkla değerlendireceğimiz, objektif düşünce ve adımlar eşliğinde yol alacağımız, dağılmamak adına kontrollü davranacağımız, sonradan vazgeçmeye yeltenmeyeceğimiz, önümüzü görmeye dair somut bir şeyleri hedefleyeceğimiz nitelikte değerlendirmişsek yeniayın getireceği başlangıçlardan fayda elde edebiliriz. Aksi takdirde kafa karıştırıcı ve dağılma etkisi yaratacak şekilde pek çok şeye aynı anda heves etme ve hiçbirinin sonucunu somut bir kazanıma bağlayamama riski de mevcut.
Akşam saatleri dalgınlıklar, kırılganlıklar, yanılma ve yanıltılmalar söz konusu.
Günün tamamında etkili olan Venüs Plüton destek açısını göz ardı etmemek gerekir. Hem özel ilişkileriniz hem de sosyal çevreniz ile olan bağınız açısından güç katan iş birlikleri doğabilir.
Bu kez ilişkiler yoluyla büyüme, güçlenme, dönüşme, derinlik kazanma ve hem kendimizi hem de ilişkilerdeki durumumuzu keşfetme şansımız artacaktır. Aynı zamanda eğer doğum haritanızda da bunu vurgulayan tema varsa, eş veya partner konumundaki kişi ile aranızda kıskançlık krizleri, baskıcı ve inatlaşan tutumlar da yaşanabilir. Sıkboğaz etmenin veya sabit bir şekilde isteklere odaklanmanın yarardan çok zararı çıkacaktır önümüze bu etki altındayken. Bir arkadaşlık kökten değişip farklı bir boyuta taşınabilir.
Yaratıcı yönümüz tamamen yeni bir şekilde kendini gösterebilir. Eğer sanat içerikli bir işiniz ya da uğraşınız varsa iyi gelebilir bu transit etkisi.
Riskli finansal hamleler de pek cazip görünebilir bugünlerde…
İlişkilerde bir temizlik ve yeniden yapılanma, şifalanma enerjisi kendini gösterebilir. Gerçek anlamda yeniden inşalar, yapılanmalar, mevcudu tazeleme, yeni ve başkalaşma verenlerine adım atma dönemine işaret edebilir bu gökyüzü olayı…

4 Haziran 2019 SALI

Ay akşam saatlerine kadar İkizler burcundaki seyrine devam ediyor. Günün ilk yarısı organize olmakta ve zamanı iyi değerlendirmekte zorlanabiliriz. İletişim trafiği yoğun ve yönetilmesi kolay değil. Bayram ziyaretleri, telefonla yapılan kutlamalar, mesajlaşmalar gerçek anlamda duyguya hitap eden nitelikte bir kucaklaşma ortamı bulamamışsanız yorucu gelebilir.  Sosyal tarafınızı ve iletişim konusunu, yüz yüze, telefon ve sosyal medya aracılığıyla geçirdiğimiz zamanı ölçülü kullanmak önemli.
Çok ama boş diyebileceğimiz nitelikte konuşmalar gerginlik yaratabilir. Her duyduğunuza inanmamak, her şeyin haber niteliği taşımayabileceğini bilmek, amaçsız bilgilendirmelere rağbet etmemek, duyduğumuzu, gördüğümüzü ve okuduğumuzu mantık süzgecinden geçirip eledikten sonra dikkate almak gerekecek.
Saat 18:41 ile 19:16 arasında Ay açısız olacak ve sonrasında Yengeç burcuna geçecek.
Akşam saatleri, sevdiklerimizle bir arada olmak, duygusal olarak kendimizi ifade etmek, ailemize zaman ayırmak, gerçekten gönülden bağımız olan insanlarla bir arada samimiyetin yaratılacağı şekilde zaman geçirmek için elverişli.
Saat 23:04 sonrasında Merkür de 27 Haziran’a kadar kalacağı Yengeç burcuna geçecek.
Zihnimizin nasıl çalıştığı ve iletişim tarzımız hakkında fikir veren Merkür,  Yengeç burcundayken, halden anlayan ve empatik bir iletişim yeteneği katar bizlere. Sözlerin arkasındaki derin manayı anlamaya çabalarız. Sevgiyi kelimelere dökmek de her zamankinden kolay olabilir. Sevgi içerikli konuşmalar, aile içi sohbetler, sıcak ve içten ilişkiler adeta bu yolla ruhumuza şifa olur bu dönemde. Sözler kırıcılıktan uzaklaşır ancak bunun yanında alınganlıklar ve her lafın ardında aranan manalar artar.
Bu süreçte hafızamızın daha etkin çalıştığını ve hatırlamamız gerekenleri rahatlıkla hafızamızda tutabildiğimizi görebiliriz. Özellikle de bir olay daha önce bizde yoğun bir duygu oluşturdu ise…
Ticari girişimler, yolculuklar, eğitimler gibi konularda da yenilikçi değil de geleneksel olandan yana oyumuzu kullanırız.
Zihnimiz eskilere gider, anılar tazelenir.   Eskiden öğrendiğimiz ve belki de atıl bir biçimde duran bilgiler üzerindeki tozları almak ve kullanılmak adına tekrar gündeme gelebilir.  Eski mektuplar açılabilir.  Eski verilmiş sözler hatırlanır.

5 Haziran 2019 ÇARŞAMBA

Ay günün tamamında Yengeç burcunda olacak. Bugün güven ihtiyacımız ve duygusal hassasiyetlerimiz artmış olacak. Yanında kendimizi ailemizleymiş gibi hissettiğimiz kişilerle, sevdiklerimizle bir arada olmak, evimizde geçirilen zamanın keyfini çıkarmak isteyebiliriz.
Aile ziyaretleri ve geleneksel bayram kutlamaları da bugün daha bir keyifli olacak.
Sabah erken saatler bir konuda aşırı hassasiyet gösterme, kırılma, karşımızdakinin hassasiyetlerine özen göstermemekten kaynaklanan gerginlikler yaşama, evde sakarlık ve kazalara meyletme riskleri var.
Öğleden sonrasında da benzer bazı riskler var. Ancak bunun yanında karşılıklı gelme, çatışma, inatlaşma, bir şeyleri aceleye getirme, sabırsızlık ve tolerans eksikliğinden kaynaklanan gerginlikler yaşama riskimiz de mevcut. Gereksiz çıkışlardan, hırçınlıklardan, fiziksel olarak kendimizi riske atacağımız hal ve hareketlerden kaçınmak şart.
Akşamın ilerleyen saatleri bir konuda alacağımız destek ya da bir kadın figürü ile yapacağımız iş birliği gündeme gelebilir. Geceye doğru çok daha pozitif etkiler altında ilerleyeceğiz.

...
Devamını oku...
Arama kutusu


AstroKarmik

Dr.Samiye Özbaş Soysal
Dr.Samiye Özbaş Soysal

Hakkımda Astrolojik Danışmanlık için İletişim
Beni sosyal medyada Facebook ve Twitter’dan da takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları

Regresyon için...

Canan Soysal

0551907 20 72

 

 
Ayın sözü
Herkesin evrensel sevginin "bir başka" parçasını oluşturduğunu ve ancak bir arada ve dengede kalabilmişsek o sevginin "gerçeğe" dönüştüğünü gördükçe büyüyoruz... Samiye Özbaş Soysal
 
Öneri kitap
Ruhsal Büyüme

Bu kitap, kim olduğunuz, neden burada bulunduğunuz, buraya ne yapmaya geldiğiniz hakkında çok şey bilmeyi isteyenlere ruhsal büyüme yolunda bir sonraki adımı sunmaktadır. 

SANAYA ROMAN

 
Günün Melek Kartı
Numeroloji