Aslan Burcunda Venüs Etkisinde Ay Tutulması

Aslan Burcunda Ay Tutulması

31 Ocak 2018 de 11 derece Aslan burcunda bir Ay tutulması gerçekleşecek.
Aslan Kova aksı tutulmalarına Ağustos 2016 da başladık.  Geçen yılın içinde bu tema ile ilgili tutulmalar devam etti. Önümüzdeki 15 Şubat; 27 Temmuz, 11 Ağustos 2018 ve 21 Ocak 2019 tarihlerindeki tutulmalar da (Güneş ve Ay tutulmaları) bu aksta gerçekleşecek. (bir önceki tur 1998-2000 yılları arasındaydı) Aslında son 1,5 yılın ana gündem maddelerine dair yaşanan gelişmeler devam ediyor diyebiliriz.
Yılın ilk tutulması bu…
Ay tutulmaları her ay yaşadığımız dolunaylardan biri aslında. Ancak bu kez Ay düğümleri de devrede olduğundan diğer dolunaylardan farklı olarak kadersel etkiler daha ön planda oluyor. Bu etkiler daha uzun soluklu ve kalıcı olayları tetikliyor. Hayatımızda yıllar sonra bile hatırlayacağımız önemli tarihler listesine ekleniyor bu etki ile yaşanan olaylar.
En azından bir sonraki tutulma mevsimine yani yaz aylarına kadar yaşanacak ve sonrası için yön belirleyici nitelikteki olayların ana fikrine dair bilgi veriyor. Haritalarımızdaki bir nokta, gezegen ya da aks ile açısal bağlantısı varsa çok daha görünür durumlar gündeme geliyor. Daha hızlı ortaya çıkıyor olaylar ve olayların merkezinde yer alma ihtimalimiz daha fazla oluyor.
Ay tutulmaları hasat zamanları. Duygusal yoğunluğun arttığı ve inişli çıkışlı ve bazen de sadece yükselen ve oradan da patlayıcı biçimde açığa çıkan duygu hallerinin yaşandığı dönemler.

 

ASLAN BURCUNDA AY TUTULMASININ ANA TEMALARI;
 
*Yönetimsel konular
*Otorite ile alakalı gelişmeler
*Yönetimde olan ve yönetime karşı olan kişilerin karşı karşıya gelmesi ile alakalı şeyler
*Her iki tarafın da sunduğunun ve beklentisinin sorgulanması
*Yönetim kademesinde ve veya söz sahibi olan, göz önünde bulunan ve dikkat çeken kişilerin hayatına ve durumlarına dair gelişmeler
*Sahne dünyasına dair yeni durumlar, bir şeylerin gün yüzüne çıkması
*Eğlence dünyası ve sanat camiasını ilgilendiren konuların gündeme gelmesi
*Yaratıcılık ve yetenek isteyen işlere uğraşlara dair niyetler ya da bunların sergilenmesi durumları v.b. şeyler bu tutulma etkisi ile tetiklenebilir.
 • Daha fazla görünür olmaya hizmet eden ancak bunun olması adına mücadele edilmesi gereken, görünür olmanın stres yaratacağı, olamama kaygısının yaşanabileceği, bir başkasının başarısına şahitlik edip kendi geldiğimiz noktayı sorgulayacağımız, yapabileceklerimiz ile yaptıklarımız arasındaki farkın göze batacağı durumlar ve duygu halleri olabilir tutulma ile birlikte gelen olayların perde arkasında.
 • Yani ya ışığı parlatma ya da parlatamamanın sıkıntısını yaşama söz konusu. Aslan burcunun gölge tarafları olan kibir, ego, gösteriş ve sübjektif bakış açısı, takdir edilme ve beğenilme istek ve ihtiyacının ön plana çıkması gibi şeyler de bu tutulma ile birlikte yaşanan ya da tetiklenen olayların stres yaratan ve sorunlara sebep olabilen unsurları olacak.
 • Etki bırakma, yetkili olma, inisiyatif alabilirlik, son sözü ve kararı söyleyen olma, yaptıklarımızla, geldiğimiz nokta ile takdiri ve beğeniyi toplama, kontrolü elde tutabilme, hükmedebilme durumları, gerçekleşmesi ya da gerçekleşememesi, bunun çabası vesile ile gündeme gelecek. Aslan’ın mutlak güç ve hakimiyet kavramları burada her zamankinden daha fazla çalışabilir.
 • Ast üst dengelerinin değişmesi, hiyerarşik düzende çalkantılar, yönetim anlayışında yeni gelişmeler yaşanması söz konusu olabilir.
 • Bu gibi durumların bundan etkilenen herkesin ve her kesimin üzerinde yaratacağı baskı ve stres benzer olacak. (Her alan ve her kademe için)
 • Otorite ile otoriteye külliyen karşı olan kesimin hesaplaşması olabilir. Ülkeler, şirketler, kurumsal olan her yer için bunları düşünebiliriz.
 • Ancak yaşananların illa ki herkes tarafından görünmesi gerekmiyor. Sadece bizim iç dünyamızı, yakın çevremizi, aile içi dengelerimizi ilgilendiriyor olsa bile tema bu çerçevede olacaktır.
 • Bireysel anlamda bir adım öne çıkıp görünür olma, elde ettiklerimizi, sahip olduğumuz deneyim, bilgi, beceri ve yeteneklerin kullanılır, sergilenir olması adına çaba gösterme eğilimi ve motivasyonu artacaktır.
 • Bu yeni bir çıkış olmayıp, zaten ön planda ve göz önünde olduğumuz bir şeyin cilası da gelebilir.
 • Bunların gerçekleşmesi adına yeni fırsatlar ve değerlendirilmiş olan fırsatın sonuçlarını alma durumu söz konusu olabilir.
 • Bu süreçte gökyüzünün tesirleri kadar sizin kendi potansiyeliniz ve bu bahsettiğimiz temalara ne kadar yakın durduğunuz da çok önemli.
 • Eğer geri planda kalmayı daha çok tercih eden bir kişi iseniz bu dönem yaşanan durumlar sizde gerginlik yaratabilir.
 • İçsel çekişmeler de yaşanabilir.  Parlamaya ihtiyaç duyan tarafımız ile buna hiç gerek olmadığını düşünen tarafımız arasında bir çatılma olabilir.
 • Doğuştan gelen ya da sonradan geliştirdiğimiz becerilerimizin, daha önce biriktirdiğimiz bilgi ve deneyimin, bize ait olup da başkalarına da fayda sağlayacak bize özel olan meziyetlerimizin su yüzüne çıkmasının zamanı gelmiş olabilir.
 • Tutulmadaki en önemli risklerden biri, egolara dayalı olan eğilimler, tepkiler, kararlar ve adımlar. Bu temelde olan her şey iyiliğe hizmet ettiğini düşünsek bile gerginliklere, karşı karşıya gelmelere vesile olacak.
 • Etkiyi, yetkiyi, hakimiyeti ve otoriteyi abartılı ve egoyu ifade edecek şekilde kullanmak sıkıntılı durumlar yaşanmasına vesile olabilir.
 • Özgüven ile egoyu, kendini, yaratıcılığını, becerilerini ifade etmek ile tribünlere oynamayı, kendi ışığını parlatmak ile diğer insanları söndürmek vasıtasıyla ışıldamayı birbirinden ayırt edebilmek önemli.
 • Bireysel olarak yaşamlarımıza baktığımızda, elde ettiğimiz başarı, takdir, beğeni ve elde ettiğimiz güzelliklerin, geldiğimiz noktanın, kapasitemizi yansıtıp yansıtmadığını sorgulayabiliriz. Ya da birileri bunu bizim adımıza yapabilir. Ya da bizi bunu yapmaya yöneltebilir.
 • Kendi imajımızı, önemsediğimiz kişilerin imajını sorgulamayı gerektirecek durumlar patlak verebilir. 
 • Aslan burcu altın ile bağlantılı olarak düşünülebileceğinden, altın piyasalarını ilgilendirecek ani çıkış ya da inişler ve yatırımcısını ilgilendiren stresli gelişmeler yaşanabilir.

TUTULMA HARİTASINDA VENÜS ETKİSİ
Venüs ile alakalı konuların da bu dönemin stres yaratan kadersel birtakım gelişmelere gebe olacağını işaret ediyor. Nedir bunlar?

Tabi ki en sevdiğimiz konu olan ilişkiler 😊, kadınlara ve kadın haklarına dair şeyler, maddi konular, ortaklıklar, aşk ve gönül meseleleri, yaratıcılık isteyen işler v.b. şeyler.
Uyum ve iş birliklerini hedeflemek, samimiyeti, esnekliği yaratabilmek hem iş hem de özel hayatımızdaki ilişkileri güzelleştirmek adına çaba sarf etmek, daha iyi ve güzel adına ilişkilerimizin artılarını kullanabilmek, sosyal ortamların gerektirdiği uyumu yaratabilmek, yenilikçi ve esnek düşünüp hareket edebilmek önemli olacak hangi konu ön plana çıkarsa çıksın.

Her türlü iş ve durum için iyi ilişkiler kurmak, politik olmak, nezaketle hareket etmek, eşit ve adil olacak şekilde düşünmek, içinde bulunulan durumun herkese eşit fayda sağlamasını sağlamak, dostluğu ve ortak hedef ve idealleri besleyecek biçimde davranabilmek, bunları öncelikli olacak şekilde gözetmek gerekecek.
Sanat ve yaratıcılık ve bunun iş birliği şeklinde ifadesi ve toplumsal anlamdaki sunumu, toplumsal faydası ve bunların şeklinde ve ifadesinde yaşanacak değişimler çok vurgulu tutulma temasında.

ÜLKEMİZ AÇISINDAN BAKTIĞIMIZDA Ankara ya göre çıkarılmış Ay tutulması haritasındaki göstergeler maddi meselelerin, bütçe ve piyasaları ilgilendiren konuların, altın piyasalarının etkileneceğini işaret ediyor.

Not: Tutulma derecesi 7 Şubat civarında Merkür ile, 14-16 şubat arasında Mars ile tetiklenecek en yakın zamanda.  İlerleyen tarihlerde ise bugünlerde tetiklenen olayların devamı ya da etkisi ile yaşanacak şeyler 30 Mart-2 Nisan, daha sonra da 22-24 Haziran tarihlerinde tekrar gündeme gelebilir.

Dr. Samiye Özbaş Soysal

29.1.2018
Gönlünüzdeki güzellikler sizinle olsun…
Hayrınıza olana da gönlünüz razı olsun…