Ay Düğümleri Boğa-Akrep Aksında

18 Ocak 2022 de Ay düğümleri Boğa Akrep aksına geçecek (17 Temmuz 2023 e kadar)

Bu dönemde dengelenmesi gereken konuların hedefinde öncelikle bir miktar geride bırakılması gereken şeyler var. Ne gibi mesela? Krizlerden ve bunlara vesile olacak hayatımızı bile bile zora sokacak hamlelerden kaçınmak önemli olacak.

Bir şeyleri daha iyisini elde etmek ya da daha güvenli ve istikrar veren düzen kurmak adına değiştirmek için ortadan tamamen kaldırmanın ya da yıkıp dökmenin kimseye bir faydasının olmadığını hatırlamak gerekecek.

Bu süreçte hesabını bilmek adına hayatında düzenlemeler yapan, finansal açıdan kendini güvenceye almaya gayret eden, yatırım yapmak, mevcudu korumak, maddesel olanın düzenine ihtiyaç duyan, istikrara aç kişiler göreceğiz etrafta bolca. Hesabını bilmek, ölçüyü tutturmak şart olacak ancak uç noktada tabiri caizse üç kuruşun hesabını yapanlar da olacak. Denge şart.

 • Bulunduğu şartları, ortamı geliştirmek değil de mevut olandan en iyi şekilde yararlanmak adına  daha metodik ve pratik verim artıracak düzenlemeler yapma dönemi olacak bu.
 • Tüketmeye değil de üretime ve tasarrufa hizmet etmesi gereken bir dönem bu.
 • Daha küçük daha işlevsel daha kompakt bir düzen kurmanın faydasını göreceğiz önümüzdeki 1,5 yıl için.
 • Küçülmenin, sadeleşmenin ve sınırları korumanın verdiği güven, huzur kıymetli olacak. Zira istikrar sağlayan şeyler bunlar üzerinden gelecek ve çok daha fazla rağbet görecek.

KAD Boğa burcuna geçişi itibariyle son yıllarda yaşadığımız, hayatın bize getirdiği şeyler ve bizim bu yolculuktaki payımız açısından bir SULH dönemi başlayacak. Daha doğrusu bizim olanla olmayanla barışmamız gerekecek.

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacağına ve şartların biz istesek de istemesek de değişeceğine ya da eskiye dönsün beklentisi kof çıktığına göre, var olan mevcut imkanları daha fazla verime dönüştürmek için neler yapabileceğimize bakmak şart.

Yani sanki her an bir değişiklik olacakmış ve bize asıl istediğimiz tabloyu getirecekmiş, geri getirecekmiş gibi beklemek bizi huzursuz ediyor ve üstelik de olanı kabullenmek, şartları stabilize etmek konusunda engelliyor. Bu aslında köklenmeyi engelleyen bir durum.

Neye köklenmekten bahsediyorum.?

 • Mevcut dünyevi şartlara.

Bu dönemde topraklanmak, sabitlenmek, köklenmek çok fayda sağlayacak.

Nereye?

 • Belki de tercih etmediğimiz arazilere.
 • Asıl bize can veren ortamlardan, alışık olduğumuz düzenden, sabit ve demir attığımız şartlardan farklı olana…

Ne için?

 • Yeni bir düzen yaratmak ve orada yeni kökler salabilmek için.

Bu dönem ulaşamadığımız, elimizden alınmış, uğrunda mücadele edilecek zenginliklere, bizden çalınmış ve bırakamadığımız şeylere hırsla ve inatla takılıp kalmak yerine elimizde olanın bereketini çoğaltmak gerekecek.

 • Paranın, maddenin, sağlam ve garanti altında hissettiren şeylerin, kendi değerimizi ölçme şansı veren ilişkilerin bizdeki değerinin tekrar belirleneceği zamanlar bunlar.
 • Öz değer konusu masaya yatırılacak.
 • Öz değer kavramını oluşturan unsurlar, neye ne kadar zaman ve para harcadığımız, neyi her şeyin üzerinde tutup kaybetmeyi göze alamadığımız konuları sorgulanacak bolca.
 • Bir şeyleri kaybetmemek ya da düzenimizi bozmamak adına neler tahammül ettik acaba şu ana kadar?
 • Tahammül etmek ifadesindeki direnç ve patolojiye rağmen neden kaybetmeyi göze alamadık acaba?
 • Belki de yaşam bize bizim bırakamadıklarımızı elimizden alarak, değiştiremediklerimizi dönüştürerek hizmet ediyordur.
 • Kararlarımızı derinden etkileyen alışkanlık, rutin ve sabitlerimiz bize hangi bedelleri ödetti acaba şimdiye kadar?
 • Şimdi artık ödediğimiz bedellere dertlenmek yerine önümüzdeki maçlara bakma zamanındayız belki de.
 • Korumaya aldığımız şeyler bize ne kadar hizmet etti, ediyor ve edecek bir bakalım bu dönemde…

***Boğa burcunun toprak ve yerküre ile olan bağlantısı aynı zamanda dünyamızı ve dünyamızdaki doğal evren kaynaklarını, canlıları, doğal yaşamın içinden bize gelen canlılık ve verimi, beslenme kaynaklarını ve onların çok daha verimli şekilde değerlendirilmesini, sürdürülebilir enerjiyi, tarımı ve tarıma verilen önemi de gündemin en ilgi çeken konuları haline getirecek. Bizim sonsuzmuş gibi delicesine tükettiğimiz evrenin zenginliği bu dönemde biz ona nasıl davrandıysak o şekilde karşılık verecek. Yüzleştiğimiz karşılık bizi hoşnut etmediyse olumlu değişikliklerin tohumu da atılabilir.

Toprağın ve topraktan gelen verimin, sağlığın, zenginliğin değerini bilen toplumlar için güzel bir dönem olacak bu 1,5 yıl. Bu önemi fark etmek sayesinde atılacak geliştirici adımlar da karşılık verecek. Tam tersinde ise bu kıymetin görülmemesi vesilesi ile toprağın verimini tamamen kaybetmesi ve bu açıdan kıtlığı deneyimleme durumu söz konusu olabilir.

***Boğa burcu aynı zamanda parayı ve onun satın alabildiği şeyleri, para ile olan ilişkimizi de işaret ediyor.

Finansal sektöründeki değişimler, maddeye-paraya bakış açısını, yönetimini ve kaynağın işlenmesini etkileyen gelişmeler yaşanabilir bu 1,5 yıllık süreçte.

***Boğa burcu Venüs yönetiminde güzel olan her şey ile olan bağımızı da anlatıyor aslında. Bu anlamda konuya bakacak olursak aslında hem ilişkilerimiz hem de hayatın güzelliklerini ortaklaşa yaşama şansı veren konular da dikkat çekiyor Ay düğümlerinin bu 1,5 yıllık yolculuğu.

***GAD Akrep geçişi sırasında gücü kötüye kullanma ve bunun üzerinden istediğini her ne pahasına olursa olsun elde etme eğiliminde olan kişileri de göreceğiz bolca. Aslında hırsın nelere mal olduğunu ve insanı neye dönüştürdüğüne şahitlik edeceğiz. Acımasız, gaddar, kendisi de zarar görse bile zarar vermekten çekinmeyenler olacak hayatın bir yerlerinde. Sanki yaşam mücadelesi veriyormuşçasına ölümüne saldıran ve can yakmaktan, kırıp dökmekten, yakıp yıkmaktan, ben öldüysem sen de öl dercesine sevgiden uzaklaşan kişiler ibretlik hikayeler yazacaklar. İntikam hissi, elde etmenin ya da elde ettiği gücü teslim etmek istememenin gayreti, kör inatlaşmalar bize kendimizi huzurlu ve güvende hissettirmeyecek. Tabi ki biz kendi içimizde olması gereken gerçek huzuru yaratamadıysak.

BU GEÇİŞ ÖNCESİNDE YILIN HEMEN BAŞINDA JÜPİTER AD LERİ İLE KARE AÇIDA OLACAK.

BU YOLCULUĞU SIRASINDA AY DÜĞÜMLERİ GEÇEN YILIN HİKAYESİNİ YARATAN SATÜRN URANÜS KARESİNİ TETİKLEYECEK.

11 NİSAN AD LERİN SATÜRN İLE KARE AÇISI KESİNLEŞECEK. EŞ ZAMANLI OLARAK JÜPİTER NEPTÜN KAVUŞUMU DA ETKİLİ OLACAK.

TEMMUZ SONU AĞUSTOS BAŞINDA KAD URANÜS VE MARS KAVUŞUMU YAŞAYACAĞIZ 18 DERECE BOĞA BURCUNDA.

Hem sert rüzgarlar hem de doğayı, parayı, ilişkileri, doğayı, tarımı, yerküreyi ilgilendiren değişimler, kırılımlar, kırılım noktasına götüren krizler, düzen değişiklikleri, yeni yapılandırmalar söz konusu olacak bu süreçte.

2021 yılında yaşadığınız ve sizi sallayan, sarsılmış ve sıkışmış hissettiren konulara özellikle dikkatle bakın. Onların çözümü adına zorlaştıran değil de kolaylaştırıcı ve daha işlevsel olan, mevcut şartları en iyi şekilde değerlendirip huzur ve istikrar sağlayacağınız şekilde davranmak gerekiyor. Bu tıkanıklığı açmanın tek çaresi bu. Bu dönemi zorlaştıracak olan şey ise şartları fazlasıyla zorlamak, bir şeyler olsun ya da olmasın diye kör inatlara tutuşmak, değişmemek adına direnmek, değiştirmek adına yıkıp dökmek gibi şeyler. Nasıl her şeyi sulh ile yoluna sokabilirim, hangisi bana içsel olarak daha huzurlu hissettirir, konfor alanımda kalmak yerine daha kaliteli yeni konfor alanları yaratmak için hangi hamleleri yapabilirim diye sormak lazım.

KAD 2023 haziranında Jüpiter ile 3 derece Boğa burcunda kavuşacak.

Yani Ay düğümleri Boğa Akrep aksına geçmeden de çıkmadan da Jüpiter durağına uğrayacak. Boğa Akrep aksından çıktıktan sonra ise Plüton ile kare açı yapacak. Asıl büyük dönüşüm hikayeleri orada yaşanacak. Diyelim. O zaman bir de devamı gelecek diyelim…

Bu transit döneminin hem bireysel hem de toplumsal yaşamlarımızda bereketi, düzeni, huzuru, istikrarı ve şükür enerjisini katmasını canı gönülden dilerim.

Sevgilerimle

Dr. Samiye Özbaş Soysal