< Ana sayfa 20 Haziran 2016, Pazartesi

Yay Burcunda Dolunay

Paylaş
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google+'ta paylaş Blogger'da paylaş E-posta ile paylaş

20 Haziran 2016 saat 14:02 de Yay burcunun son derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Dolunaylar Güneş ve Ay’ın karşı karşıya gelmeleri ile birlikte zıtlaşmaları ve ikilemleri barındırdığından dolayı gergin dönemler. Mutlaka olumsuzlukları içermese, beklediğimiz olumlu gelişmeleri tetiklese bile ortaya çıkan şeyler iyisiyle kötüsüyle stres kaynağı olabiliyor.
Bu nedenle de her zamankinden esnek ve sakin olmamız, uç noktaları değil de yapıcı orta yolları tercih etmemiz, negatif olan duygu ve düşünce kalıplarından uzak durmamız gereken zaman dilimleri aslında. Ve bu dediklerimi yapmak da her zamankinden daha çok gayret gerektirebiliyor.

Bu kez dolunay Yay burcunda olacak ve İkizler Yay aksını ilgilendirecek. Yay burcu, maddesel ve ruhsal anlamda genişlemek, gelişmek ve bunlara hizmet edecek fırsatlar ile bağlantılı. Gerçeklere ve bunlara dair olan bilgilere ulaşmak, sınırlardan kurtulup özgürce ilerlemek ile ilgili temaları tetikliyor. Yolculuklar, eğitim ve öğretimle alakalı olan şeyler, adalet ve hukuk ile ilgili meseleler, inançlar, inanışlar, din ve politika ile ilintili konular kapsama alanında… Yay burcu dediğinizde aklımıza en çok bu ana başlıklar gelebilir.

DOLUNAYLARIN GENEL İTİBARİYLE HASAT ZAMANLARI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDE, BİR ŞEYLERİN GÖRÜNÜRDE, KAFAMIZDA YA DA YÜREĞİMİZDE NETLİĞE KAVUŞMASI YA DA BUNUN ÇABASI SÖZ KONUSU OLABİLİR BU İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ GÜNLERDE.

***Yay burcu bilgi ve inançları işaret ettiğinden, bildiğimiz bazı şeylerin, üzerine şimdiye kadar bir şeyler inşa ettiğimiz inançlarımızın ve bilgimizin sorgulanması da söz konusu olabilir.

***Yay burcu sinirsel gerginlikleri tetikleyebildiğinden, çatışmalara ve bunlardan doğabilecek içsel çatışmalara da yatkınlık artabilir. Fanatizm boyutuna varmış inançlar, en yıkılmaz kalemiz olduğunu düşündüğümüz yargılarımız bizi savunmasız bırakabilir. Ölçüsüz ve peşin olanlarından, hiç sorgulanmamış körü körüne bağlanılmış olanlarından uzaklaşabilme ve hayatımıza objektiflik katabilme fırsatı olarak görebiliriz bunu. 

***Dolunay’ın yöneticisi Jüpiter’in, Kuzey Ay düğümü ile kavuşumumun dolunay ile birlikte kesinleşmesi, olumlu, geliştirici ve geleceğin imkanlarını ve düzenini inşa edici bazı olayların tetikleneceğini ve buna işaret eden bazı sonuçların alınacağını düşündürüyor. Aslında benzer bir transiti Ocak ayında da yaşadık. O tarihlerde de bir takım olaylar hatta sanki kadersel dokunuşların da tesiri ile kendi kendine yolunu bulacak şekilde şekillendi. Bazılarımızın hayatında direkt bir olayı tetikledi, bazılarımızın hayatındaki diğer kişiler üzerinden bu tesir dolaylı olarak bize ulaştı. Şimdi de yine benzer tesirler bu kez çok daha dinamizm katacak biçimde önümüze gelecek.
Bu konudaki yorumlarımı detaylı biçimde dolunay yorumlarımın en alt bölümünde paylaşıyorum… *

*** Dolunay haritasında Merkür’ün stresli açıları söz konusu olacak. (Aslında dolunayın yöneticilerinin arasında bir kare açı söz konusu olacak) 
Dolunay zamanı ile birlikte hafta boyunca, özellikle de haftanın ilk yarısında, Merkür, Satürn karşıtlığından aldığı tesirleri önce kare ile Neptün’e aktaracak ve daha sonra tüm etkileri yine kare açı ile dolunayın yöneticisi olan Jüpiter’e aktaracak. Yine yılın meşhur T karelerinden biri Merkür aracılığıyla grand crossa dönüşecek. Değişken burçlardaki bu grand cross aslında 5 Haziran yeniayının da temasını oluşturuyordu.
Genel itibariyle iş ve ilişkilerimizde istediğimiz kadar verim alamama, ikna etme ve tatmin sağlamakta zorlanma, fikir ve iş birliği yapmakta sorunlar, yanılma ve hatalı kararlar alma, almak istemediğimiz kararları almak zorunda kalma, fikirlerimizi ifade etmekte zorlanma, yanlış anlaşılmalar, anlayış görememe, mecburen olan şeylerin heves ve motivasyonları azaltması, bir fikrimizin ya da kararımızın yeteri kadar destek bulmaması gibi durumlar söz konusu olabilir. Tekneyi yürütme gayreti var ama bu gayrete karşı gelen sert dalgalar ve teknenin dengesini bozan bir takım yan tesirler de mevcut.

***Yani bir şeylerin heyecan ve motivasyonu ve aynı zamanda da somut bir şeyler elde etme ve adım atma dürtüsü olacak mutlaka. Ancak şartları sabitlemek ve hedef odaklı hareket edebilmek kısmı aksaklıklara gebe olacak. Planlama kısmı bile soru işaretleri barındırıyorken bir şeyleri hedeflemek ve bu hedefe istikrarla yürümek kolay olmayabilir.

***Bu süreçte aynı anda pek çok hedefi birden belirleme isteği gündeme gelebilir. Hepsi de hayatımızda bir adım öteye gitmek için çok önemli basamaklar olabilir. Hangisine öncelik verseniz diğeri öksüz kalacak. Yapacak ne çok şey var kim bilir hepimizin hayatında. Çok vakit kaybetmişiz ve daha önce yeteri kadar odaklanamadığımız ya da nasıl olsa her şey olacağına varır, nasıl olsa yoluna girer, nasıl olsa bundan bir cacık olmaz yargıları neticesinde çok fazla ilerlemek istememize rağmen bir arpa boyu bile yol alamamış olabiliriz. Şimdi aradaki farkı kapatıp belki de depar atma motivasyonu var. 

Ama dur bir bakalım.
Bu durumda birazcık sabır ve organizasyon gücü eşliğinde hareket edebilmek çok önemli.

*** Ondan bundan şundan her bir şeyden birazcık dediğinizde acaba gerçek kazanımlar elde edilebilir mi?

***Zamanı yönetmek aslında, zamanın üzerine çıkacak ve gerçeklikle bağdaşmayan planlar yapmak ile değil de, sabırla ve boşa kürek çekmeyecek şekilde emeği, gücü, motivasyonu, bilgiyi, parayı somut sonuçlar elde etmeye yönlendirmek ile olabilir. 

***Çok yönlü hedefleriniz olsa bile bunları birbirini tırpanlamayacak biçimde ve gerginlik ve yetersizlik hissi baskısına sebep olmayacak çerçevede çizin. Analitik bir bakış açısı ve disiplini verecek bir düzen, iş çizelgesi şeklinde bir ilerleme planı yapmak gerekecek.

***İster iş hayatınıza dair olsun ister özel hayatınızı ilgilendirsin, belki de haftaları, günleri ve hatta saatleri neye ve ne kapasitede yönelerek geçireceğinizi, arı gibi çalışmanın ne için olacağını belirlemek gerekecek. 

***5 Haziran yeniayının teması ile belki de birbirini tamamlayıcı nitelikte olacak. KAZANIMLAR ÇOK BÜYÜK MÜCADELELER EŞLİĞİNDE GELEBİLİR DİYOR DOLUNAY. VE OLASI PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE KARŞI ESNEKLİK GÖSTERMEMİZ GEREKTİĞİNİ DE İŞARET EDİYOR.
*** Dolunay Yay burcunun son derecesinde gerçekleşecek. Bu da bize bugün ve bugün civarında yaşanacak olan bir takım gelişmelerin bir takım güçlükleri de beraberinde getireceğini düşündürtüyor.  ZİRA HERHANGİ BİR BURCUN SON DERECESİNDEKİ GEZEGENLER İLİNTİLİ KONULARDA YÜKLÜ MİKTAR ZORLUKLARIN KARŞIMIZA ÇIKABİLECEĞİNİ İŞARET EDİYOR. İLERLEME KAYDETMEK ADINA BU AŞAMADAKİ GÜÇLÜĞÜ AŞMANIN ELZEM OLDUĞUNU BİZE SÖYLÜYOR.  

***Dolunay Türkiye astrolojik haritasının 6. evinde gerçekleşecek olan dolunay 6-12 aksını ilgilendirecek.  Bu konum ülkenin genel olarak sağlık sorunları ile ilgili durumlara, iş ve işçi kesimi ilgilendiren, askerlerle ve askeri hareketlerle alakalı bazı hadiselere, sosyoekonomik seviye farklılıklarından doğabilecek sorunlara, kuraklıklara, bütçe sorunlarına, grev ve benzeri hareketlenmelere işaret edebiliyor.
Bireysel ve bütünü ilgilendirecek olayların yüksek hayrımıza olacak şekilde şekillenmesini ve bizlerin de her ne değişim yaşanırsa yaşansın olgun ruhlar olarak hareket edebilmemizi gönülden dilerim.

Dr. Samiye Özbaş Soysal
20.6.2016*Bu ayın önemli gökyüzü olaylarından olan Jüpiter Kuzey Ay düğümü kavuşumu bir kez daha hem de dolunay ile birlikte kesinleşecek. 
PEKİ NEDİR BU TRANSİTİN ETKİLERİ:
Bu transit hem maddi hem de manevi yaşama dair pozitif nitelikteki etkiler barındırır. 
Olumlu olabilecek etkiler her zamankinden daha çok artar ve Kuzey ay düğümünün tesiri sayesinde Jüpiter’in rehavete yatkınlık veren ve imkanları görmezden gelmeye vesile olan etkileri de bir miktar azalır. 
İyimser bakış açısı artar. 
Öğrenmeye, gelişmeye, daha önce çizdiğimiz kalıpları aşmaya, daha iyisi ve etkilisini oluşturmaya yönelik hevesler artar. 
Finansal girişimlerin fırsatı da gelebilir. 
Bakış açımızı geliştirecek, genişletecek imkanlar doğar ve buna hizmet edecek nitelikteki kişilerle yollarımız kesişir. 
Rehberler yolumuzu aydınlatır. 
Büyüten yaşam deneyimleri ve bunlara eşlik edecek kişilere doğru çekiliriz. 
Felsefi bakış açısı ve içsel olarak farkındalık kazanma imkanı doğar.
Bu dönem çıkılacak yolculuklar yeni ve hayatın bambaşka yönlerini gösterecek kapılar açar. 
İçsel yolculuklar için de ideal zamanlar olabilir. 
Burada transitin haritalarımızda bir gezegen ya da aks ile temas ettiği dönemler ekstra önemli ve daha vurgulu olacaktır. Hangi evden bu transiti aldığımız da kıymetlidir. Bu alanlar olumlu anlamda etkilenecek konuları işaret eder.
Başak burcunda ve kendini yeteri kadar iyi ifade edemediği bir yerleşimde seyreden en büyük iyicil Jüpiter’in İyicil Kuzey ay düğümü ile iş birliği halinde olması aslında ne gibi bir faydaya hizmet ettiğini şu an için yeteri kadar göremememize sebep olabilir. 

ANCAK BUGÜNLERDE YAŞANAN VE BELKİ DE HER ZAMANKİNDEN DAHA ABARTILI ŞEKİLDE GÜNDEME GELEN SORUNLAR BİLE ASLINDA HAYATIMIZDA DAHA PÜRÜZSÜZ BİR NOKTAYA GELEBİLMEMİZ İÇİN BELİRGİNLEŞEN ARINMA TEMALARI DİYEBİLİRİZ.
Sizi bu açıdan nasıl etkileyecek diye sorarsanız Jüpiter Başak burcu geçişinin burçlara etkisi yorumlarımı tekrar okuyabilirsiniz. 
http://www.astrokarmik.com/…/jupiter-basak-burcunda-burclar…


Arama kutusu


AstroKarmik

Dr.Samiye Özbaş Soysal
Dr.Samiye Özbaş Soysal

Hakkımda Astrolojik Danışmanlık için İletişim
Beni sosyal medyada Facebook ve Twitter’dan da takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları

Regresyon için...

Canan Soysal

0551907 20 72

 

 
Ayın sözü
Herkesin evrensel sevginin "bir başka" parçasını oluşturduğunu ve ancak bir arada ve dengede kalabilmişsek o sevginin "gerçeğe" dönüştüğünü gördükçe büyüyoruz... Samiye Özbaş Soysal
 
Öneri kitap
Ruhsal Büyüme

Bu kitap, kim olduğunuz, neden burada bulunduğunuz, buraya ne yapmaya geldiğiniz hakkında çok şey bilmeyi isteyenlere ruhsal büyüme yolunda bir sonraki adımı sunmaktadır. 

SANAYA ROMAN

 
Günün Melek Kartı
Numeroloji