Jüpiter Yay Burcunda Retro

Jüpiter geri hareketi 10 Nisan 2019 da başladı ve bu Retro dönemi 11 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek.
Adaleti, adaletin verdiği gücü, maddi ve manevi açıdan bereket kavramını, şansı, cömertliğin sembolize eden Jüpiter 8 Kasım 2018’den bu yana, temsil ettiği konuları taçlandıran Yay burcunda seyahat ediyor. Retro sonrasında da 2 Aralık 2019 a kadar da bu burçtaki ilerleyişi devam edecek. Bu dönem yani Yay burcu seyri aslında pek çok alanda geniş imkanlar, desteklendiğimizi hissettiğimiz, şansın bizden yana olduğunu, belki de bazı konularda maçın döndüğünü düşündüren durumlar yaşanıyor. Bu aşamaya gelmeden önce bazı olayların taşma noktasına gelmesi de söz konusu olabilir tabi ki.
 
Esasen daha çok gelişip genişleme sağlayacak olan her şey Jüpiter’in temaları arasında ve Yay burcunda bu temaları sonuna kadar destekliyor.
Yeni insanlar ve mekanlar, uzak ülkeler ve yabancılar, seyahatler, eğitim, öğretim ve yayıncılık konuları, kültür değişimleri, din, ahlak, inanç, felsefe ile alakalı konular, rehberler, rehberlikler, bilgi ve bilgelik içeren durumlar ve kişiler, adalete ve etik kurallara hizmet eden kurum ve kişiler, değerler ve yargılar hep Jüpiter ile birlikte anılır… Fiziksel olarak büyüyüp olgunlaşma da Jüpiter ile alakalıdır.
 
Yani aslında tablo güzel ancak şimdi geri hareket zamanındayız. Yani içe dönme, bir şeyleri gözden geçirme ve telafi adına daha geniş ve derin düşünüp yol alma zamanındayız. Hedefte olan konu yani ele almaya ihtiyaç duyulan konu tamamen maddesel bir şeyler olabilir. Ya da manevi açıdan anlaşılması zor bir konu da ana malzemeyi oluşturabilir.
 
Jüpiter söz konusu olunca hangi konular görünürde bir miktar aksayabilir bir bakalım:
• Finansal işler ve girişimlerin bekleneni vermesi sorunlu ve gecikmeli olabilir. Ya da gelenin tatmini ve bereketi düşük olabilir.
• Yeni oluşan finansal fırsatlar, harcamalar ve girişimler bu sebepten dikkat gerektirir.( parasal konulara dikkat etmekte fayda var o zaman)
•İnançların sorgulanması ya da tam tersi hiç sorgulanmadan inanılması söz konusu olabilir.  Genel olarak karşıt inançlar ve diğerlerinin inanç ve görüşlerine anlayış, hoşgörü ve saygı azalabilir. Bu durum hem kendimizi hem de diğer bakış açılarını daha derinlemesine düşünmemize ve objektif olmak adına tekrar gözden geçirmemize vesile olabilir.
• Yayıncılık, medya ve eğitim öğretim konularında aksamalar, hata ve sorunlar yaşanabilir. Tarafsızlık, akıcılık ve paylaşımcılık azalabilir. Bildiğimizi sorgulama, bilmediğimizi fark etme, bilgiyi içselleştirip hazmetme adına önemli zamanlardır bunlar.
• Bilgisine ve tecrübesine başvurduğumuz, rehberlik eden, etmesini beklediğimiz, tavsiyelerine kulak verdiğimiz, bizi geliştireceğine ve fayda sağlayacağına inandığımız kişilerden ve verdiklerinden istediğimizi yeteri kadar alamama, aldığımızı kullanamama, kime ve neye inandığımızı sorgulama dönemi olacaktır bu süreç.
• Yolculuklarla, yurtdışı ve yabancılarla alakalı konularda aksamalar, sorunlar ve gecikmeler yaşanabilir.
• Adalet ve hukuk adına yapılan şeyler ve girişimler istenilen sonuçları vermeyebilir. Ya da bu konuda aslında neler yapılmadığını görme ihtimali olabilir. Adalet anlayışımız ve hakkımız olanın ne kadar takipçisi olabildiğimiz konusu sorgulanabilir. Eşitlik ile adaletin aynı şey olmadığını ve her zaman birinin diğerini sağlamadığını görme fırsatı doğabilir.
• Bilginin, şimdiye kadar almış olduğumuz kadarının, alamadığımız kısmının tekrar gözden geçirilmesi, yüzeysel olarak ele aldığımız bilginin bizde ne yaptığına, nelerin eksik kaldığına bakma zamanı olabilir.
• Bilginin tamamlanması, eğitimin derinleşmesi, uygulamanın hayata geçmesi konusundaki istek ve motivasyonumuzun önündeki engeller görünecek. Ve eğer bu fırsatı değerlendirebilmişsek bu kez engellerle yüzleşmenin sağlayacağı temizlik, bilgi yolundaki tıkanıklıkları açacak.
• Yarım kalan eğitimleri, eksik olanı tamamlamak, ertelediğimiz sınavları ve dersleri halletmek, var olan bilginin kullanıcısı olmak için neyin eksik olduğuna bakmak için uygun bir zaman dilimi olabilir.
 
• Öğrendiğimiz bir şeyi hazmetmek ve içselleştirmek için neler yapıyoruz?
• Uygulayıcısı olmadığımız ve sırf öğrenme heyecanı ile aldığımız bilgiler bize ne katıyor?
• Zaten uygulayacağımız bilgileri alıyorsak bizi bundan alıkoyan ne?
• Çok heves ettiğimiz şeylerde yol alamamanın nedeni ne olabilir?
• Öğrenme yolumuz ve yöntemimizde bir değişiklik yapmak gerekir mi?
• Derinleşmek, uzmanlaşmak, ustalaşmak neleri gerektiriyor olabilir?
• Dışarıya baktığımız kadar içimize bakmak için de zaman yaratıyor muyuz?
• İçsel yolculuğumuza emek sarf ediyor muyuz?
• Bize özgürlük verecek olan yüzleşmeler söz konusu olduğunda kabullenme ve kabullendiklerimizi gerektiğinde normal kabul edip gerektiğinde dönüştürme adına neler yapıyoruz?
• Şans olarak ayağımıza gelen fırsatlar avantaja dönüştürmek için ne yapabiliriz?
Bu dönem bunları sorgulama imkanı verebilir bize…
Görünürde olan her türlü aksaklığı temizlik fırsatı ve de hem dış dünyaya hem de içsel dünyamıza dair bilgi sahibi olma imkanı olarak görebilmek ümidiyle…
❤❤❤

Dr. Samiye Özbaş Soysal