10 Ocak 2022 Haftasına Dair Notlar

Hafta başı itibariyle dağılma ve odaklanma sorunları, hedeflerin şaşması ya da motivasyon azaltan gelişmeler yaşanabilir. Somut hedefler ve planlı programlı hareket etmemiz gereken işler değil de manası olan ve bu açıdan besleyen gayretler harekete geçirecek bizi. Karar mekanizmalarında zafiyet, uğrunda mücadele verdiğimiz şeylerin değerini yitirmesi ya da nafile bir çabanın içinde olduğumuzu anlama hali söz konusu olabilir.

Fedakarlıklar yapma, bağışlayıcılık, olanla olmayanla yaptığımız kavgayı bir kenara bırakma, yardımlaşma ve dayanışmayı ön plana çıkaracak çabalara girişme eğilimi var özellikle haftanın ilk yarısında. 

Cuma günü Merkür geri hareketine başlayacak ancak zaten Retronun etkilerini yaşamaya başladık ve Çarşamba itibariyle durağan etkileri altında olacağımızdan bir de Mars-Neptün karesinin dikkate alırsak önemli karar, adım ve başlangıçlar açısından riskli bir hafta diyebiliriz.

Merkür geri hareketi Kova burcunda başlayacak ve 26 Ocak sonrasında 4 Şubat’a kadar Oğlak burcunda devam edecek.

Hafta sonu zor kişiler, mücadele edilmesi gereken konular, çözülmesi beklenen krizler, baskı ve otoritenin yaratacağı gerginlik ve sorunlar söz konusu olabilir.

***MARS-NEPTÜN KARE: (12 Ocak 2022 de kesinleşecek ancak haftanın genelinde etkili olacak)

 • Bu açı etkisiyle fiziksel olarak kendimizi güçsüz hissedebiliriz.
 • Ne istediğimizi tam olarak bilememe, kararlı durmakta zorlanma söz konusu olabilir.
 • Hedefsizlik ve yönünü belirleyeme, cesaret isteyen noktalarda geri çekilme eğilimi var.
 • Almayı, elde etmeyi çok istediğimiz bir şeye dair motivasyonumuz azalabilir ya da hedef menzilden çıkabilir.
 • Eğer hakkınızı aramanız gereken bir durum oluşursa, bunu net ifade edememe ve tam olarak istediğiniz kadarını alamama gibi riskler de var.
 • Heves kaçıran, mücadele gücünü azaltıp, karar mekanizmalarını dağıtan etkiler var havada.
 • Yanlış ata oynama, hatalı yönlendirilme, hiç beklemediğimiz ve nereden geldiğini göremediğimiz sorun veya saldırılara maruz kalma ve karşılık verememe riski de var.
 • Hayatınızdaki sorunlara çözüm üretmekte zorlanma, ilerleme kaydedeceğiniz noktalarda şarjın tükenmesi, olasılıklara ve elde edilebilir şeylere dair inancın azalması söz konusu olabilir.
 • Yetiştirmeye çalıştığınız bir şeyin olmadığını görüp vazgeçme ya da “olduğu kadar” bakış açısıyla çok da sahiplenmeden bir işi yürütme riski de var.
 • Bu etkiler altındayken kime danıştığınız, kimden destek aldığınız önemli.  Zira yanılma, yanıltılma ve bu sebepten de hatalı hamleler yapma eğilimi var. Bir de ek not, bu transit etkisi ile su ile ilgili konularda, örneğin eviniz ya da iş yerinizdeki su tesisatı gibi, bazı sorunlar yaşanabilir. Aman dikkat.
 • Fiziksel enerjimiz düşük olduğundan, beslenmenize, dinlenmenize de dikkat etmekte, gerekirse takviyelerle zindeliğinizi korumakta fayda var. Alerji unsuru olabilecek şeylerden, sıvılardan, gazlardan özellikle uzak durun…
 • Sizin dışınızda her ne olursa olsun, odaklı kalmayı becerebilme ve bir hedef belirlemişseniz o hedefe sadık kalma, düzenli aralıklarla kendinize iş planınızı hatırlatma, iyi bir şekilde organize olabilme ihtiyacı var.

***MERKÜR RETRO:

Retronun Kova burcunda olmasından dolayı 26 Ocak 2022 ye kadar

 • Toplumsal konular,
 • Teknolojiyi ilgilendiren mevzular,
 • Fikirsel kalıplar ve yıkılmaları ihtimali,
 • Gruplar, dernekler, organizasyonlar, partiler, toplumsal ve sivil kuruluşlar,
 • Fikir özgürlükleri ve buna hizmet edecek arayışlar,
 • İhmal edilen çözümler, anlaşmalara ait süreçler,
 • Bunlarla bağlantılı olan şeyler masaya yatırılacak ve sorun ve aksaklıklarla gündem olabilecek.

26 Ocak sonrasında ise OĞLAK burcu temaları dikkat çekecek.

 • Planlar, projeler
 • Gelecek hedefleri
 • Mesleki konular
 • Başarı odaklı ve amaçlı yaptığımız şeyler
 • Geleceğin garanti altına alınması, somut kazanımlar elde edilmesi, takdir edilme beklentisi
 • Emeklerin karşılığını alma ihtiyacı v.b. şeyler sorgulanacak ve bu tip konularda aksaklıklar yaşanacak.

Bu dönem genel olarak daha önce verilmiş kararların ve edinilen ortak amaçların tekrar gözden geçirilmesi ve bir kısmının revizyonu, iptali söz konusu olabilir.

Hedefler değişebilir.

İçinde bilgi bilimsellik ve teknoloji yatan her türlü konuda sorunlar yaşanabilir.

Bilgi kirlilikleri ve yalan yanlış ifadeler, yanlış yönlendirmeler söz konusu olabilir retro dönemi boyunca.

Kısacası bilginin ve teknolojinin yeni olanına tedbirli şekilde yaklaşmak gereken bir döneme gireceğiz. Zaten elimizde olanlarını ise revizyon, tamirat, yeniden değerlendirme ihtiyacı doğrultusunda incelemek gerekecek.

***Hafta sonuna ise GÜNEŞ PLÜTON KAVUŞUMU damga vuracak.

 • İstediğimizin, hedeflediğimizin dışında bazı değişimler ve buna dayalı ya da bunun sonucunda yaşanacak radikal gelişmeler, kararlar söz konusu olabilir.
 • Özümüzden taviz vermeyi, kendimizde, şartlarımızda değişim yaratacak olaylara adapte olmayı belki de boyun eğmeyi gerektiriyor bugünler.
 • Genel olarak bağlı olduğumuz otoritenin (aile büyükleri, eş, yönetim sistemi, patron v.b.) baskı ve stresi artabilir üzerimizde.
 • Üzerinizdeki baskının, özellikle de aldığınız, almak zorunda bırakıldığınız sorumlulukların nitelik olarak hiç değişmese bile her zamankinden yorucu, ağır hissedilebileceği zamanlar bunlar.
 • Gücünü ispatlama çabasında olanlar ile o gücün aslında izin verilmediği sürece bir başkasının üzerinde etkili olmayacağını ispatlama gayretinde olanlar çakışacak.
 • Sizin için önemli ya da sizin için önemli olmaya çalışan kişilerin baskıcı tutumlarıyla karşılaşabilirsiniz.
 • Bu açı etkisiyle güç savaşları, haklı haksız mücadeleleri, gergin ve parlayıcı tepkisellik, yıkıcı ve yıpratıcı temaslar, otorite figürleriyle uyuşmazlıklar yaşanabilir.
 • Zaten farkında olduğumuz ve değiştirmeyi arzuladığımız şeyleri hayata geçirebiliriz ya da sıkı sıkıya bağlı olduğumuz, takıntı haline getirdiğimiz asla değiştirmem dediğimiz birtakım şeyleri de istemeden değiştirmek zorunda kalabiliriz.
 • İnatlaşmak ve olmasın diye direnmek nafile ya da zarar verici olabilir.
 • Baskı altında kalıp bir konudaki sözümüzü, kararımızı çiğnemek mecburiyetinde kalabiliriz.
 • Zoru başarma, olmayanı oldurma ve savaşıp kazançlı çıkma hırsı da verebilir.
 • Genel olarak gergin bir etki vereceği belli. Ilımlı olmak, krizlerden yüz akıyla çıkıp kurulu düzenler oluşturabilmek, esneklik gösterebilmek de kazanç getirecektir.