Astroloji Nedir?

Astroloji; gökyüzünde gök cisimlerinin yarattığı etkilerin insanların genel karakteri, başlarına gelecek olaylar ve bu olaylara verdikleri tepkileri ve eğilimlerini sembollerle aktaran bilgiler bütünüdür.

Kelime anlamı olarak Yunancadan gelir.

Astro: Yıldız Logos ise : bilgi anlamına gelir. 

Astroloji, gökyüzünde olan tüm olayların ve bu olaylara ait kozmik güçlerin, insanlara, bütün canlılara, dünya alemine olan etkisini; mikrokozmos ile makrokozmoz arasındaki mutlak bir bağ olduğunu savunur.

Astroloji hiçbir şeyin salt bir tesadüfe bağlı olmadığı inanışını destekler. Hatta desteklemekle kalmaz, dünyada olup biten veya başımıza gelen tüm olayların çok iyi çalışan bir sistemin parçası olduğunu bize gösterir.

Kısacası Astroloji;

  • Bu içinde bulunduğumuz sistemi,
  • Neden sonuç ilişkilerini ve
  • Başımıza gelen olayların ardındaki gerçek nedeni,
  • Sorun’ un ardındaki soruları anlamamıza katkı sağlayıp, kendi dilinde sembollerle bizlere açıklar.