İkizler Burcunda Ay Tutulması

Ay tutulmaları, netleşen ve sonuçlanan olayları ve bu olayların duygusal anlamda bize neler yaptığını göstermek üzere ışık tutan göksel olaylar.

 • Yani bir şeyleri gösteriyor…
 • Netlik sağlamak adına sonuçları açığa çıkarıyor…
 • Sebepleri, onların ürünlerini görmemizi sağlıyor…

Her zaman somut bir olay getirmeyebiliyor. Bu duygusal seviyede bir deneyim olarak da kendini gösterebiliyor ama bir olayı tetiklediyse bu mutlaka ses getiren cinsten oluyor.

Tutulmaların hayatımızda yarattığı olaylar, olumlu ya da olumsuz manada yön değiştirten ve kalıcı nitelikte oluyor.

Sıradan kesinlikle değil.  Kadersel etkiler çok daha yoğun oluyor. Yaklaşık 6 Ay kadar bu etkiler tetiklenmeye devam ediyor. Ay tutulmaları, özellikle duygusal anlamda her zamankinden daha hassas olduğumuz dönemler.

İkizler- yay ekseninde olacak olan bu tutulma, zihinsel bazda bazı farkındalıklar yaratıyor ve yaratmaya da devam edecek.

 • Düşünmesi, çözmesi, anlaması, anlatması, iletişim kurması, öğrenmesi, yüzleşmesi velhasıl zihinsel seviyede olacak her aşaması yorucu olayların gündemde olduğunu söyleyebiliriz.
 • Bu tutulma ile birlikte daha önce dile gelmeyen birtakım gerçekler su yüzüne çıkıyor.
 • İfade edilmemiş duygular ve bu duyguların vesile olduğu düşünce ve kararlar gündemin en önemli gündem maddeleri.
 • Bilgi akışı çok hızlı.
 • Ancak her biri gerçek ve fayda sağlayan nitelikte olmayabilir.
 • Yani bilginin kirliliği de söz konusu.
 • Gerçek ile yanıltıcı ve kafa karıştırıcı olan arasındaki farkı anlamak önemli.
 • Haber niteliği taşıyan olaylar açısından duruma bakacak olursak tema bu.
 • Bir de dile gelenler ve ilişkileri şekillendiren söylemler var ki orada da düşünülmeden edilmiş laflar söz konusu olabilir.
 • Duyguları aklıyla anlamaya ve duyguları hiçe sayarak ifade etmeye kalkışanlar görüyoruz bu dönemde bolca.
 • Kırdığını fark etmeden, lafın nereye varacağını ve kimlerin üzerinde etkisi olacağını göz ardı ederek hızlıca cevap üretmek için, gerginlikle söylenen sözler ve verilen tepkiler iletişim köprülerinin kalıcı bir şekilde yıkılmasına vesile olabilir.
 • Gerçekler ile yanıltıcı ve yalan olan arasındaki farkı anlamanın önemli olduğu zamanlar bunlar.
 • Samimiyetle söylenen ile bir tepki olarak ağızdan çıkan arasındaki farkı da ayırt etmek gerekiyor.

Ülkemiz açısından da önemli bir tutulma bu. Zira dolunay ülkemiz haritasının 12.evinde gerçekleşecek. Gündeme gelen, bolca konuşulacak olan konular ile arkasında yatan asıl gerçekler ve niyetler çok farklı olabilir. Spekülasyonlar ortaya atılabilir. Gizli düşmanlıklar ve ortaya çıkan gizlenmiş gerçekler gündeme gelebilir.

Hem sağlık-hastalık konuları, hem kapalı ve izole mekanlar ile, hastane vb. yerlerle alakalı konular, hizmet ve sağlık sektörü, kolluk kuvvetleri ile ilgili gelişmeler, genel olarak kaygı artışına sebep olan gelişmeler söz konusu.

Tutulmanın ülkemiz haritasındaki Ay düğümlerini de tetikliyor olması olayın kadersellik temasını daha da fazla vurguluyor. Genel itibariyle bu tutulma ile birlikte olayları değerlendirirken sığ düşünceler ve geniş bakış açıları karşı karşıya gelecek ve doğal olarak da aynı dilden konuşmak, ortak bir görüşe varabilmek zorlaşacak.

İnanmak, inandırmak, sözlerin, tekliflerin ne anlama geldiğini görebilmek, kendini, niyetini ve talebini net ve sade biçimde dile getirmek konuları da stresli olabilir. Ya da bunları yapmak çok da mümkün olmayabilir.

Verilen sözlerin tutulması ve tutulabilecek sözlerin verilmesi önemli. Objektif ve mantıklı olmaya her zamankinden çok ihtiyaç duyacağız bu dönemde. 

 • Bu tutulma bize yaşamın derslerini alıp alamadığımızı, sınavların manasını anlayıp anlamadığımızı sorgulatacak.
 • Boşuna boşuna sınav yaşadığımızla mı kalmışız yoksa hikayenin ana fikri hedefine ulaşmış mı?
 • Sabır dediğin şeyin ne anlama geldiğini kavrayabilmiş miyiz?
 • İçinde yer aldığımız duruma, objektif değerlendirebilecek bir mesafeden mi bakıyoruz yoksa çok derinlerde bir yerlerde dolanma sebebiyle basit çözümleri görmekte zorlanıyor muyuz?
 • Her durumda hoşumuza gitsin ya da gitmesin bizi mantıksal bir bakış açısına, kalıcı ve istikrar sağlayacak kararlara, uzun vadeli yol haritalarına, önem verdiğimiz ve dikkate alınmayı beklediğimiz konuşmalar yapmaya, kabullenmeyi istemediğimiz ama bunun yanında basit, net ve gerçek olan şeylerle yüzleşmeye, geleceği de işaret eden uzun vadeli ve kalıcı bir planlar yapmaya teşvik edebilir tutulma.

Ay tutulmasının hem bireysel hayatlarımızda hem de ülkemiz ve bütünlük açısından hayırlı durumlara vesile olmasını gönülden dilerim…

Samiye Özbaş Soysal

 

Not: Tutulma derecesi ilerleyen günlerde 7 Mart civarında Merkür tarafından tetiklenecek. Tutulmanın yöneticisi olan Merkür, Ay tutulması eşliğinde şekillenen olayların (siz kendi öncelikli gündem maddeniz olarak bakabilirsiniz bu konuya) konuşulması, gündem olması veya belki de çözüm ihtiyacının ya da çözümün kendisinin dile gelmesi açısından önemli olabilir. En önemli tetik zamanlarından birisi bu olacak hem bireysel hem de toplumsal açıdan.

22 Aralık civarında da Venüs tutulma derecesini tetikleyecek ve anlaşmazlıklar, toplumsal bazlı olarak gösterilen tepkiler, olanın ikili ve sosyal ilişkilere yansımaları, olayların finansal boyutları ve bunlara dayalı olacak her türlü karar ve gelişme gündeme gelebilir o tarihlerde.

Ocak sonunda Jüpiter ve Şubat ayı-Mart başında Satürn ile tetiklenecek tutulma derecesi. Alevlenmiş olanın hızını alması, yolunda gitmeyene bir düzen gelmesi, kalıcı iyileşmeler adına bazı düzenlemeler yapılması söz konusu olabilir o tarihlerde. Sanki bazı şeyleri yeniden düzenlemek farz olacak. Her açıdan.

Mart sonunda da Mars tutulma derecesinde olacak. Belki son ama en kuvvetli artçı diyebiliriz. Bir olay, bir hareket, bir tepki, bir mücadele ve hızlı ve üretilmesi gereken bir çözüm söz konusu o tarihlerde. Risk aldıran ya da daha önce alınmış riskin boyutlarını görmemizi sağlayan gelişmelere gebe olacak 2021 yılı mart ayı.

 

© Astrokarmik. Tüm hakları Dr. Samiye Özbaş Soysal’a aittir. Hiçbir şekilde izin almadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.