Işığımızı Parlatma Ve Sahnemizi Yaratma Zamanı

Ay düğümleri Astroloji bilgisini ve bize sunduğu mesajları okurken, en az zodyaktaki takip ettiğimiz gökcisimleri kadar değerlidir. Görünenin arkasındaki derin manayı tespit etmemize hizmet eden bir öneme sahiplerdir.
 
Ay düğümleri astrolojik olarak Güneş ve Ay’ın dairesel yörüngelerinin kesişim noktalarıdır. Kuzeyde ve güneyde olmak üzere iki noktadır ve 180 derece ile karşıt açı halindedir. Özellikle Karmik astrolojideki anlamları oldukça önemlidir. Yaşananların duygusal tesirlerinin biriktiği bir depolardır.
 
GAD dolmuş olan depodur. Önceden biriktirdiklerimizi barındırır. KAD ise yeni olaylar ve duygusal kazanımlarla doldurulacak olandır. Yani boştur ve dolmayı bekler.
 
Ay düğümlerinin bir burca girişleri, gezegenlerin aksine o burcun son derecesinden olur. Yani gezegenlerin tersi yönünde hareket ederler. Diğer gök cisimlerinin zemin hazırladığı ve tetiklediği olayların ardından ortaya çıkar ve edinilmiş duyguları hafızaya kaydeden, süpüren bir vakum etkisi yaratırlar.
Asıl amaç bu karşıt açı halindeki bu iki Ay Düğümü arasındaki dengeyi sağlayabilmektir. Ay düğümlerinin mesajlarını okumak, birini yok sayıp diğerine ağırlık vermek değildir. Geçmişin ve kazanılmış olanın etkilerini, yeni deneyimlere daha hızlı gidebilmek adına kullanabilmektir. GAD aslında KAD’ne giden yolda bize rehberlik eder. Yolumuzu aydınlatır.
 
***DOĞUM HARITALARINDAKI AY DÜĞÜMLERININ ANLAMI;
Güney Ay Düğümü( GAD); neyi, hangi kalıpları taşıdığımızı, nereden geldiğimizi, geçmişimizi, reenkarnasyon inancına göre önceki yaşamlarda neleri deneyimlediğimizi, hangi konularda usta olduğumuzu, kronik hale gelmiş sorunlarımızı, kayıp risklerimizi ifade eder. Burası eğer doğru kullanmayı becerememişsek, potansiyel en zayıf nokta halini alabilir. Negatif karmaların ağırlığı buradadır.
Kuzey Ay Düğümü ( KAD) ise; bu yaşamda neye yönelmemiz, hangi konuda deneyim kazanmamız gerektiğini, nereye gitttiğimizi, çıkış noktalarımızı, fırsat alanlarını, hangi konuda çırak olduğumuzu ve eğer bu yolda yürümeyi tercih etmişsek “geleceğimizi” işaret eder. Burası bakir alandır ve bilinmeyenin belirsizliklerini, kaygılarını barındırır. Ancak gelişim ve büyüme fırsatları da buradadır. Geleceğe dair pozitif karmalar oluşturma fırsatı Kuzey ay düğümü ile bağlantılıdır.
 
 ***TRANSITLERI SIRASINDA DA Ay düğümleri önemli mesajlar verirler bizlere. Kadersel diye nitelendirebileceğimiz bir takım tesirler oluştururlar. Bunların bir kısmı gerçek manada görünür olaylar şeklinde gerçekleşir. Bir kısmı da dönemsel olarak duygusal eğilimlerimizin değişimine vesile olur. Her durumda duygusal tesirlerin hangi konular aracılığıyla geleceğini işaret ederler.
Ay düğümü transitlerini sadece bireysel yaşamlarımızda değil, ülkeler, coğrafyalara dair gelişim süreçlerinde de takip etmek anlamlıdır.
 
***AY DÜĞÜMÜ DÖNGÜLERİ NEDİR?
Ay düğümleri Zodyak’taki bir tam turunu yaklaşık 18,5 yılda tamamlar. Yani belli bir noktadan geçişi18.5 yılda bir tekrar eder. Ay düğümü transitleri bazen direkt bir dünyevi olay şeklindeki gelişmeleri tetikleyebilir. Ancak net görünür bir durum olmadan da sadece duygu oluşturan nitelikte de tesir edebilir. Burada oluşan etkinin niteliği bize özel olduğundan bizim dışımızdaki kişiler tarafından yeteri kadar anlaşılmayabilir. Ya da bizdeki duygu hali tam olarak dışarıdan görünmeyebilir.
 
Ay bizim karanlık tarafımızı ve dışarıya yansıtamadığımız yüzümüzü ifade ettiğinden, Ay düğümleri de yaşanan olayın bizde oluşturduğu duygunun ve deneyiminin biriktiği depolar gibidir. Depomuzda neler varsa ondan kullanırız. Ancak bunlar yeni deneyimlerimizde, karşılaştığımız dünyevi olaylarda kullanabileceğimiz özellikte değildir. Yani elimizdeki kıyafetler yeni sahneye uymaz. Eğreti durur. Bu yaklaşımlar bizi çözüme götürmez. Gökyüzünün işaret ettiği yeni duygusal modellere yönelmemiz gerekir.
 
Ay düğümü transitleri, diğer gezegenlerin etkileri altında yaşanan durumların, daha önceki diğer transitlerin eşliğinde deneyimlenen durumların idrak edilmesine ve ruhsal hafızamıza duygu tesirleri şeklinde kaydedilmesine, depolanmasına hizmet eder.
Aynı olaylara başka başka kişilerin başka türlü yaklaşımlarla karşılık vermesi ya da aynı kişinin değişik zamanlarda benzer olaylara farklı tepkiler vermeleri ve değişik nitelikte duygusal çıkarımlar yapılması da aslında bu var olan hazinemizde neleri daha önce biriktirdiğimizle alakalıdır.
 
AY DÜĞÜMÜ DÖNGÜLERİNİ YORUMLARKEN, geçmiş transitlerde neler yaşadığımıza, oradan duygu depomuza neler kattığımıza, o noktalarda almamız gereken dersleri ve önlemleri alıp almadığımıza bakmak, bakabilmek çok önemli.
Yeni döngülerde her zaman benzer olaylar yaşanmak zorunda değildir. Ancak alınan duygusal tesir mutlaka benzer olur. Bazen yeni transitteki yeni durumlar bize yeni yollar açar, bazen de sadece (ihtiyaç varsa)eskiden olanın şifasına hizmet eder.
Bir önceki döngüde alınan kararların ve sorumlulukların, atılan ya da atılmayan adımların sonuçlarıyla, devamında yaşanan durumlarla yüzleşmek gerekebilir.
 
AY DÜĞÜMÜ TRANSITLERİ AŞAMALARINDA, YAŞANANIN ESKİ İLE BAĞINI KURABİLMEK, BU DENEYİM AŞAMASINDA GEÇMİŞE GÖRE NE GİBİ FARKLI RUH HALLERİNE VE TEPKİLERE DOĞRU YÖNELDİĞİMİZİ GÖREBİLMEK ÖNEMLİDİR.
Genelde bu dönemler, transitin niteliği ile alakalı konularda kadersel bir durum ya da kişi ile yolumuzun kesişmesi, bir şeylerin hayatımıza girmesi ya da çıkması, bir yol ayrımında bir karar verilmesi gibi şeyleri tetikler.
Ay düğümü transitlerine, ruhsal yolculuğumuz sırasında, karmik ödevlerimizi yerine getirirken, asıl amacımızı, yolun ne olduğunu hatırlatan kadersel nitelikte kontrol noktaları olarak bakabiliriz.
Olaylar ve kişiler uygun ortamın oluşması adına ortadadır. Deneyimler karşısındaki irademizin yönü ise yine her zaman olduğu gibi bize bağlıdır.  Bu da idrak seviyemiz ve mevcut realitemiz doğrultusunda şekillenir.
 
***BU ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE AY DÜĞÜMLERİ 6 KASIM 2018 TARİHİNE KADAR ASLAN-KOVA AKSINDA İLERLEYECEK.  Hepimizin haritasında bir aksı tesiri altına alacak ve Kuzey Ay düğümünün seyrettiği alan bizim için gelişim imkanlarını yakalayabileceğimiz konu başlıklarını sunacak. Güney Ay düğümünün seyrettiği yaşam alanında ise belirsizlikler, kayıplar, çözülmesi beklenen durumlar ve kaotik meseleler baş gösterecek. Aşağıdaki bilgileri her biriniz için spesifik bir konunun ve yaşam alanının işaret edildiğini göz önünde bulundurarak değerlendirmenizi öneririm. (Örneğin bu dönemde KAD 1 evde, GAD 7. Evde seyrediyor ise biz KAD fırsatlarını kendimize dair konular üzerinden yaşayacağız, yani direkte bize gelecek, KAD 10.evde GAD 4.evde seyrediyor ise mesleki alandaki imkanlar bize KAD Aslana dair güzellikler getirecek v.b.)
 
***Ancak her durumda bu süreçte Ay düğümlerinin BİZE VERECEKLERİ MESAJLAR VE HER BİRİMİZ İÇİN TETİKLEYECEKLERİ ANA BAŞLIKLAR ŞU ŞEKİLDE OLACAK…
• Önemini ve değerini fark et
• Kendi adına bir şeyler yap ve bunu kutla
• Ön plana çıkmaktan kaçınma
• Takdir edilecek bir şeyler yaptığında bunun gururunu da yaşa
• Sahnede yer al
• Özgüven kazan ve tazele
• Son sözü söyleyen ve yöneten olmayı bil
• Kuralları koyan taraf olmayı deneyimle
• Öz iradeni kuvvetlendir
• Başkalarıyla birlik halinde hareket etmek güzel ancak kalabalıkların enerjisinde ışığının sönmesine izin verme,
• Farklı ve parlak renklerini diğer insanlara göstermekten çekinme
• Yaratıcılığını ortaya çıkaracak iş ve ilişkilere yönel
• Her ne yaparsan yap içinde coşku, heyecan, aşk, yaratıcılık kat. Bir tutam renkli lezzet de mutlaka sana ait olsun.
• Senin imzan olduğu belli olsun. İnsanlar baktıklarında bunun senin elinden, emeğinden çıktığını fark etsin.
• Sosyal, sıcak ve samimi enerjini harekete geçir.
• Networkunu sana fayda sağlayacak ve seni yüceltecek şeyler için de kullan.
• Hayatında olumlu ve görünür gelişim ve değişimleri yaratmak için birilerine ya da bir gruba bağlı hareket etmen gerekmiyor. Bunu ancak sen kendin merkezde olmayı becerebilmişsen başaracaksın.
• İçindeki çocuğu ortaya çıkarmayı öğren
• Her ne yaparsan yap eğlenmeyi, neşelenmeyi, başkalarına da coşku ve neşe katmayı bil
• Ortak hedeflere, ideallere ve herkesin eşitliğine, adalete verdiğin emeği kendi ideallerin uğruna da göster
• Odak noktası olmaktan çekinme
• Senin parlaman diğer insanlara yapılmış bir haksızlık değildir
• Senin parlaman, onların da kendi ışıklarını parlatabilmeleri adına ilham yaratabilir.
• Özgüven sergilemenin ne demek olduğunu göster
• Çocuklara ve içindeki çocuğa zaman ayır
• Onlar sana ciddiyetle ele aldığın ve sorumluluk üstlendiğin işlerden bile keyifle tat alabileceğini, zamanı neşeye dönüştürebileceğini ve ne kadar önemli olduğunu kabul etmenin doğal bir şey olduğunu gösterecekler
• Verme ve alma dengesini öğren
• Hep alan ya da hiç almamaya çalışan olmaktansa nerde alman ve nerede vermen gerektiğini öğren.
• Hiç kimsenin bir diğerinden bir farkı ve üstünlüğü olmadığı gerçeğinin yanına herkesin aslında kendi özelinde ne kadar önemli ve merkezde olduğu bilgisini katmalısın.
• Daha önce ortaya çıkarmadığın ve sana değer katacak özelliklerini artık görücüye çıkarmanın zamanı geldi.
• Şimdiye kadar biriktirdiklerinle birlikte, artık gözle görünür ve sana da kazanç sağlayacak işler ortaya koymak için karşına çıkan fırsatları değerlendir.
• Bu dönem kendi etkimizi ve özelliklerimizi keşfetmemiz adına zemin hazırlayacak. Değerlendirmek gerekecek.
• Bu dönem hiç yönetmeyi tercih etmediğimiz bir şeyleri yönetmemiz konusunda bizi öne doğru itecek.
• Almayı tercih etmediğimiz inisiyatifleri almamızı teşvik edecek.
• Özgüvenle öne atılmakta zorlandığımız bir şeylerde spotların bize yönelmesine vesile olacak.
• Biz arada kaynamaya çalışırken hayat bizim kaynak yapmamıza müsaade etmeyip ana rollerden birine sahip olduğumuzu hatırlatacak.
• Bütüne dair alınan sorumlulukların bize ne fayda sağladığına bakmamızı işaret edecek.
• Yaptıklarımızdan gelecek takdir, alacağımız alkış ve özel olduğumuzun hissettirilmesi gibi şeylere alışmamız gerecek.
• Takdiri eğer yanlış yerlerde arıyorsak asıl takdiri ve görünür olma şansını sağlayacak olan alanın hangisi olduğunu bize gösterecek.
• Yaşam enerjisi ve coşkunun hangi konular aracılığıyla bize akacağını işaret edecek ve daha iyisi ve daha fazlasının ne yolla elimize geleceğini görmemize hizmet edecek.
• Önemsendiğimizi hissetmenin aslında bambaşka ir tatmin sağladığını idrak etmemize zemin hazırlayacak.
• Aslında kimler için ve hangi konularda gerçekten önemli ve değerli olacağımızı bize işaret edecek.
• Yöneten, yönlendiren, merkezde yer alan, idare ve organize eden olmak, bireysel avantaj ve kazançlarımızı gözetmek gerekecek.
•  Lehimize olanı kullanmamızın kötü bir şey olmadığını, kendimize ait olanı kayırmanın, başkalarına haksızlık yapmak olmadığını görebilmek önemli olacak bu döngü sırasında.
• Genel olarak başkalarına haksızlık etmemek adına kendimize yaptığımız haksızlıkları görmemize fırsat sunacaktır. Adaletin kavgasını veren olmak kadar, adaleti yerine getirme gücüne sahip otorite figürü olmak da önemli. Bunu görmek bize kazanç sağlayacak.
• Gruplar, ortak amaçlar ve iş birliği halinde yapılan işler, ekip çalışmaları adına yapılan şeylerin içinde herkesin kendi yaratıcılığını ortaya koyması enerjiyi yükseltecek.
• Bütüne hizmet ederken, bütünün içinde eriyip yok olmadan ortaya çıkan güzelliklerde bizim bireysel olarak ne kadar önemli bir payımız olduğunu görmek kıymetli olacak.
• Bu dönem aşk, romantizm, ilişkilerde coşku ve heyecan adına da yükselten bir tesir sunacak. Yarenlik etmenin ötesinde birlikteliğin keyif veren taraflarını yaşamak ve yaşatmak söz konusu olacak.
• Yaşam arzusunun yükselmesi, istediğini ve ihtiyaç duyduğunu elde etme adına farkındalıklar, özgüvenin, yaratıcı tarafın, olayları yönetme becerisinin farkına varılması adına tetikleyici ve fırsatlar sunan bir dönem olacak.
• Sosyal hayatın içinde farklı olmayı bilmek, farkının farkına varmak ve bunun ne kadar da özel olduğunu kabul etmek dönemi bu.
• Işıltının, enerjinin, motivasyonların, takdire layık şeyler ortaya koyma ve ışığını parlatma şansının artışı söz konusu olacak.
Hatırlatmak gerekirse, yukarıda bahsettiğim avantajlar haritalarınızda Aslan burcunun temsil edildiği alanlarda karşınıza çıkacak. Kova burcunun temsil edildiği yaşam alanlarınız ise bu fırsatları görmenizi zorlaştıracak bir takım kaotik durumların yaşanmasına vesile olabilecek.
 
*** ASLAN KOVA GEÇİŞİ İLE BİRLİKTE oluşacak büyük üçgen ve uçurtma açı kalıbının tetiklenmesi,
Kuzey Ay düğümünün Regulus sabit yıldızı ile kavuşumundan hemen sonra Aslan burcuna geçişi,
Bu geçiş sırasında Kuzey Ay düğümü yöneticisi Güneş’in Plüton ile, Güney Ay düğümüm yöneticisi Satürn’ün de Uranüs ve Merkür ile ve aynı zamandan da Ay düğümleriyle destek açısının olması,
Cupidonun Ay düğümlerine destek açıları,
Akrep burcu dolunayı arifesinde olmamız,
Ay düğümü burç geçişi sırasında etkili olan Güneş-Plüton partil üçgenin desteği  gibi şeyleri bir arada düşündüğümüzde,
 
AY DÜĞÜMLERİNİNN BU DÖNGÜSÜNÜN, GÜÇ KATAN, DÖNÜŞÜM YARATAN, ETKİ YARATMAYI HIZLANDIRAN,  GERÇEKTEN DE PARLAMA VE DAHA GÖRÜNÜR OLMA ŞANSI VEREN GELIŞMELERİ TETİKLEYECEK NİTELİKTE OLACAĞINI YORUMLAYABİLİRİZ.
 
***İlerleyen dönemlerde 2017 Ağustos sonunda gökyüzünün işaret ettiği temalara doğru hız katan gelişmelerin yaşanabileceğini, sonbaharda kalıcı ve sağlam şeylerin söz konusu olacağını, hızı sabitleyen, stabilizasyon veren ve kalıcılık adına bir şeyler yaptıran şeylerin yaşanabileceğini, yıl sonunda hedeften şaşmamıza vesile olan ve ana amacı görmemizi zorlaştıran bambaşka alanlarda riskli ancak cazip gelişmeler yaşanması söz konusu olacak.
 
***2018 sonunda da bu akstan çıkış Uranüs ile kare açı eşliğinde olacak. Yani bu 1i5 yıllık dönemin geliştiren imkanları veya belki de elimizden kayıp gitmesine engel olamadığımız kayıplarının bizim dengemizi bozmasına izin vermemek önemli olacak.
Zira 2018 Kasım ve sonrasındaki dönem eğer içsel dengemizi sağlayamamışsak bir miktar stresli olabilir. 2019 un AD etkileri, kalıcı gelecek planları yapmak adına mevcut düzende ve alışık olduğumuz köklerde bir değişim yaratmamız gerektiğini, geçmişi geride bırakmanın bize yeni idealler ve gelecek planları, başarı hedefleri vereceğini düşündürüyor.
 
Ülkemiz açısından bu sürecin etkilerini ayrıca hazırlayıp ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım.
 
 
Ay düğümlerinin Aslan-Kova aksındaki seyrinin bireysel ve toplumsal anlamda içimizdeki cevheri ortaya çıkarmamıza, enerjimizin yükselmesine hizmet edecek nitelikte tesirler sunmasını gönülden dilerim.
 
Işığımızı parlatabilmemiz dileğiyle…
Gönlünüzdeki güzellikler yolunuzu aydınlatsın…
Sevgilerimle

Dr. Samiye Özbaş Soysal

9.5.2017
 
 
 
 
 
© Astrokarmik. Tüm hakları Dr. Samiye Özbaş Soysal’a aittir. Hiç bir şekilde izin almadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.