Jüpiter Akrep Burcu ve Karma

Karmik açıdan Jüpiter Akrep burcu geçişi maddi ve manevi bollukla ilgili karmik deneyimleri işaret eder.

Bolluğun ve kontrolsüz bir eli açıklığın, cömertliğin ardından gelen yokluk ya da sıkı sıkıya tutmak vesilesi ile yaşanan kıtlık enerjisini ifade edebilir karmik açıdan.
Hiç kimseyle varlığını paylaşmayan insanlarla, var olanı benim diyemeden kendine fayda sağlamayacak ölçüde eksilterek hareket edenlerin kendi karmik hikayelerini yaratma ya da eski karmik hikayelerinin telafisini yapma zamanları olabilir Jüpiter Akrep burcu geçiş zamanları.

Maddi sıkıntı geçmişi olan kişilerin zaman içinde bir vesile ile elde ettiği bolluğu diğer maddi sıkıntı çeken kişilerle paylaşmasına fırsat sunan deneyimler yaşanabilir. Var olanın paylaşılması bolluğu daha artırıcı etki yaratabilir ancak burada sınırları koruyabilmek önemli.

Ruhsal açıdan da bilginin derinleşmesi ve bu derinleşmenin olumlu ve olumsuz anlamdaki etkilerinin çoğalarak yansıması söz konusu olabilir. Ölüm ve ölüm ötesi konularına dair bilginin çoğalması, anlayışın artması ancak buna vesile olacak deneyimlerin de bolca yaşanması mümkün olabilir.

Sevgilerimle

Samiye Özbaş Soysal

Jüpiter 10 Ekim 2017 tarihinde 8 Kasım 2018’ e kadar seyredeceği Akrep burcuna geçti. (Bu burçtaki bir önceki seyri 26 Ekim 2005-24 Kasım 2006 da yaşanmıştı.)
Bu on üç aylık yolculuk sırasında 9 Mart 2018 ile 10 Temmuz 2018 arasında Retro yapacak. Ve yıl boyunca Retro hareketi ile 3 kez tekrarlanacak şekilde Neptün ile üçgen Plüton ile de altmışlık destekleyici açıları olacak.
Ocak ayının başında 7 Ocak tarihinde dispozitörü Mars ile kesinleşecek olan kavuşumu etkili olacak.  (17 derece Akrep)
7 Ocak 2018 Mars Jüpiter kavuşumu olacak.
Burçtan çıkmadan önce yani Kasım 2018 de de Uranüs ile 150 derecelik bir açısı olacak.