Jüpiter – Plüton Hizalanması

Jüpiter Plüton kavuşumu

2020 yılının en önemli transitlerinden biri.

Yıl içinde Retrolar sebebiyle 3 kez tekrarlanacak.

Ve bu ikili 2033 yılında bir kez da ha bu kez Kova burcunda kavuşum gerçekleştirene kadar devam edecek bir döngü başlatacaklar. (en son 2007 yılı aralık ayında Yay burcunda kavuşum olmuştu)

 • Güç kazanmak isteği, gücü ifade edip kabul ettirme beklentisi artacaktır bu transit etkisiyle.
 • Otorite ile güç ile verilen bir mücadele de söz konusu olabilir.
 • Otorite konumunda olan kişiler de etki ve yetkisini sonuna hatta sınırların ötesine taşarak kullanma isteğinde olabilir.
 • Hem kendi bireysel gücümüzü kabul ettirme ve ispatlama çabası hem de bütünsel olarak başarı ve güç kazanma isteği söz konusu olabilir.
 • Bunlar mevcut gündemimizden bağımsız olacak şekilde statü, kariyer, takdir, saygı, önem ve para kazanmak adına bireysel hırslar şeklinde de yansıyabilir.
 • Yetenekleri ortaya koymaya, güç kazandıracak ilişkiler kurmaya, bu kişilerden fayda sağlamaya maddi ve manevi açıdan değer kazanıp büyümeye hizmet edecek bağlantılar kurmak, hedefler belirlemek açısından istek ve motivasyonlar artacaktır.
 • Bazı hedefler çok fazla takıntı haline gelebilir. Güç olarak kabul ettiğimiz her ne ise onu haddinde fazla önemseme, abartma, ölçüyü kaçırma eğilimi olabilir.
 • Düşüncelerimiz, yargılarımız, bilgimiz, tecrübemiz değişmek zorunda ama buna dair dirençler söz konusu olabilir.
 • Var olanı ispatlamak ve kabul görmek adına mücadele etmek v.b. şeyler yaşanabilir.
 • Yargılar değişmek, ezberler bozulmak zorunda kalacaktır bu transit etkisi ile birlikte.
 • Takıntı haline getirdiğimiz bazı şeylerden temizlenmek de mümkün yeni ve takıntılı haline gelecek bazı değer, doğru ve hedefler, yargılar kazanmak da…
 • İnançlarımız, değer yargılarımız, etik ve ahlaki temellerimiz sorgulanacak ve belki de bir kısmı köklü bir şekilde değişmek zorunda kalacaktır.
 • Bu dönemde mücadele isteyen iş ve projelere girişmek mümkün.
 • Ne kadar konsantre ve dirayetli şekilde yola başlar ve yürürsek o kadar büyüme fırsatı verecektir bu projeler.
 • Bireysel hırsların yerine organize edilen enerjiyi koymak, yaratmak kıymetli olacak.
 • Zaten bu yüksek ve zor, cazip ve güç katan güç gerektiren hedefler el birliği ile kotarılmamışsa sonucunda bir şey elde etsek bile zarar verici olabilir.
 • Yani yüksek voltaj söz konusu.
 • Ben bunu sadece kendi evimde, sadece bana fayda sağlayacak şekilde kullanayım dersek sigorta atacak. Yakacak.
 • Eğer o yüksek doz enerjiyi dağıtmayı ve ortaklaşa kullanmayı becerebilmişsek hepimize yetecek ve daha güzel ve huzur, mutluluk veren bir sistemin inşa edilmesine imkan tanıyacak.
 • İdeallerimize, büyüme planlarımıza insani ve insana hizmet eden şeyler katabilmek, bunları ortak ve organize şekilde yürütebilmek bu yeni başlayan döngünün kazandıracağı şeylerin de çok daha güçlü şekilde ortaya çıkacağını işaret ediyor.
 • Bu transit etkisindeyken hayatımızda köklü değişiklikler, bütün değer ve kaynaklarımızı yeniden yaratmaya bizi götürecek gelişmeler de yaşanabilir.
 • Üzerimizde hissettiğimiz baskının da yüksek olacağı hikayeler tetiklenecek.
 • Ya kendi adımıza ve bile isteye başlattığımız değişimler ya da zorunlu kaldığımız ve aslında direnç gösterdiğimiz değişimler üzerimizde baskı yaratacak.
 • Bu dönem aynı zamanda metafizik, ruhsal dönüşüme hizmet eden, okült, spritüel konulara ve bunlara hizmet eden gerçek bilgiye olan ilgiyi de artıracaktır.
 • Şu ana kadar bu açıdan var olanın gerçekliği sorgulanacak ve gerçek bir dönüşüm yaratmayan ya da fayda adına kullanılmayanlar artık cazibesini kaybedecek.
 • Bu alanı bu şekilde kullanan ve aslında dönüşümsel bir misyonu olmayan bireyler de öyle…
 • Yani insanları manipüle eden, ruhun bilgisini ve manevi ve soyut kavramları, inançları bilgi ve tecrübe adı altında kendi çıkarlarına yönelik kullananlar da bir defterin kapanması sonucunda artık o kadar da değer görmemeye başlayacak.
 • Yani bir nevi gerçek anlamda kime, neye, hangi bilgiye değer verip neye değer vermediğimiz konuları da değişecek.
 • Eğiten, öğreten, yöneten, organize eden, otorite olan, uzman olarak kabul edilen herkes için ve her konum için geçerli bu bahsettiğim.
 • Gerçek olmayan kendini imha edecek.
 • Bu dönem hayatımızın iplerini güçlü biçimde ele almak adına işe yaramayan her türlü sosyal ve iş ilişkisi ve bağlantısı da dönüşmek zorunda kalacak ve bir kısmı geride kalacaktır.
 • Bu dönem manaya ve/veya maddeye bakan gözlerimiz daha derinleri görmeli ve farkındalığımız, bilincimiz yüksek olmalı.
 • Dar değil de geniş ve derin bir pencereden hem bireysel hem de toplumsal yaşamımıza bakabilmeliyiz.

Yeni düzenleri eskilerini yıkmadan inşa edemeyeceğimizi hatırlatan transitler bunlar.

Satürn tarafından ifade edilen herkese hizmet eden bir düzenin yaratılması adına öncesinde mevcut ve statüye, hiyerarşiye, diktaya, katı kural ve yargılara, bireysel hırs ve çıkarlara hizmet eden yönetimsel anlayışın yıkılması gerekiyor.

İşte bu transit te buna hizmet edecek.

Umarım…

 

 • 2023 Mayıs da ilk kare açı
 • 2024 Haziran da üçgen
 • 2026 Temmuz da karşıt
 • 2028 Eylül de üçgen
 • 2029 Kasım da kare
 • 2033 Şubat da tekrar kavuşum yaşanacak

Bu transit birlik halinin, uyumun getireceği gücü, elbirliği etmenin, gerçek dayanışmanın anlam ve önemini anlamamızı hedefliyor. Anlayabilmek ümidiyle diyelim…

Sevgilerimle

Dr. Samiye Özbaş Soysal