Jüpiter-Satürn Kova Burcunda/ Büyük Buluşma

Jüpiter-Satürn Kova burcunda Büyük Buluşma

Uzun süredir beklediğimiz büyük buluşma nihayet gerçekleşiyor.

Bu ikilinin hizalanması ve bunun bir burcun ilk derecesinde olması çok manidar. Herkesin yaşamında ve toplumların realitelerinde bazı değişikliklerin yaşanacağını, yeni bir dönemin, döngünün başlayacağını işaret ediyor gökyüzü.

Jüpiter 29 Aralık 2021, Satürn de 7 Mart 2023 e kadar bu burçta seyredecek. Satürn Kova burcu geçişini tamamladıktan hemen sonra 23 Mart 2023 de yerini Kova burcunda seyretmeye başlayacak olan Plüton’a bırakacak.

İşte asıl hikaye de burada başlayacak!

Yani bu önemli buluşma ile birlikte, dönüşümün ancak zemini hazırlanıyor diyelim 2021 ve 2022 de.

Madem bir şeyler yeniden ve mecburen inşa edilecek. Temelleri her şeye rağmen çok sağlam atmamız gereken zamanlardan geçiyoruz. Pek çok transit önemli olay eşliğinde tetik zamanları yaşanacak.

Velhasıl yeni bir dönem ve toplumsal dönüşümler, yapılanmalar dediğimiz şey adım adım ilerleyecek. Uzun vadeye yayılı bir şekilde sebep ve sonuçları görme, anlama, idrak etme şansımız olacak.

Bu transit esnasında sınırlayan, gelişim ve ilerleme kaydetmemize engel olan unsurları bolca sorgulayacağız. Kendimizi hangi konuda özgür hissetmediğimizi ve buna sebep olan kaygı, korku, duvar ve direnç mekanizmalarını görme şansı bulacağız.

Hayatınızda özgürleşmeniz için gereken girişimleri yapmak konusunda yeteri kadar kendinize güvenmediğinizi düşünebilirsiniz. Siz değişime ne kadar direnç gösterirseniz, gösterin işe yaramayan kalıpları bu dönemde değişecektir ve başta size uyum sağlamak zor gelse bile zamanla yeni bir bakış açısı elde ederek pozitif bir adım atmış olacaksınız. Yeni sorumluluklar üstlenebilirsiniz, yeni bir işe geçebilirsiniz. Hayatınızı değiştiren bir çevreye girebilirsiniz. Aklı selim kalarak, gerçekçi ve pragmatik planlarla düzeninizi yeniden kurabilecek iyimser bakış açısına sahip olabilirsiniz.

Jüpiter ve Satürn Kova burcunda iken ana gündem maddeleri şöyle olacak:

 • Gruplar, ortak hedef ve idealler, ortak gelecek planları, bütüne fayda sunan şeyler, bütünsel açıdan maddi manevi açıdan bütünsel ve toplumsal sağlığa hizmet edecek eylemler
 • Teknoloji, bilgi, bilimsellik ve gelişimi hedefleyen şeyler
 • Sosyal ve toplumsal konular
 • İnsana ve insanlığa dair olan her şey
 • Adalet, demokrasi, hak, hukuk adına yapılan geliştirici olan şeyler
 • Hümanist bakış açısı ile bütünün ortak paydasına ve faydasına dair yapılacak yenilikler
 • Devrim niteliğinde olan ve yaşamın daha bilgiyle organize edilmesine vesile olacak buluşlar, yenilikler
 • Uzay, astronomi, havacılık, havayolları, teknik, mekanik, internet, digital v.b. bağlantılı olan gündem maddeleri
 • İdealist bakış açısına hizmet eden hareketler

Evet konu ortak ama bu iki gezegenin doğuracağı ihtiyaçlar, oluşturacağı ortamlar, tetikleyeceği gelişmeler çok da benzer değil aslında. Bu farklı temaları ortaklaştıracağımız hikayelerde neler var peki?

 • Jüpiter ve Satürn birlikteliği ile birlikte kendi içimizdeki engellerin, kısıtlamaların ve aynı zamanda dış şartlar ve içinde bulunduğumuz toplum ile alakalı kısıtlamaların karşımıza dikilmesine, ayan beyan görünür olmasına vesile olacak.
 • Yaşam alanımızı, potansiyelleri, faaliyet konularımızı genişletmek için gereken bunlardan kurtulmanın ihtiyacı görünür biçimde artacak.
 • Bu sınırlardan, sınırlamalardan kurtulmanın olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunu düşünenler bolca olacak.
 • Kendi sınırlarımızı fark edeceğiz.
 • Kendi korkularımızla yüzleşeceğiz.
 • Kendi kalıplarımızı anlayacağız.
 • Bize konulan sınırları, bizi korkutan ve bu sebeple hareketsizliğimizi sağlayan kişi ve ortamları, kalıplarımızın neye ve kime dayandığını fark edip hapislik hislerimizle yüzleşeceğiz.
 • Bir kısmımız da tüm gelişim süreçlerini, yapılandırma aşamalarını, yeni bir düzen kurma ve gelişimi yaratma adımlarını, bu sınırları çok net ve keskin olarak belirlenmiş alanların içinde de yapabileceğini düşünecek. Ve bu şekilde harekete geçmenin yollarını bulacak.
 • Her durumda artık, bir şeylerin eski haliyle, alışılmış, kalıplaşmış düzene dayanarak devam edemeyeceğini göreceğiz.
 • Ya görüp kabul edeceğiz ve kendi yaşamımızda kendi inisiyatifimiz ile kendi devrimimizi yaratacağız.
 • Ya da bu devrim bize rağmen, bize karşı, bizi dönüştürmeye hizmet edecek şekilde yüksek tansiyon eşliğinde yaşanacak.
 • Hangisini, hangi yolları seçeceğimiz tamamen bizim yapısal özelliklerimiz, karakterimiz, mizacımız ile alakalı olacak.
 • Yaşamın bizi getirdiği nokta da tabi ki bu aşamada yolun düzlük, patika, taşlı, engebeli veya dik yokuş olmasına zemin oluşturacak.
 • Yani olanın, olmayanın, yoranın, akışta olanın yaratıcısı günümüzden ziyade öncesinde yani bugünlere gelene kadar ne yaptığımızla, kendimizde neleri değiştirdiğimizle alakalı birebir bağlantısı olacak.
 • Aynı şey bireyselin ötesinde sosyal alanlarımızda ve içinde bulunduğumuz toplumda gelişen ihtiyaçları ne şekilde doyurabildiğimiz, ne aşamalara geldiğimiz ile alakalı olacak.

***Bir de her iki gezegenin de ortak konuları var ki illaki gündemin ana başlıkları olacak.

 • Bilgi, eğitim ve para düzenleri.
 • Yani eğitimin kodları ve para piyasalarının dinamikleri, ekonomik parametreler yeniden yazılacak.
 • Parayı ve ekonomiyi eşitlik ilkesine göre yöneten organizasyonlar, emeğin karşılığını almaya yönelik kurulan düzenler kurulacak. O zaman bunların olmadığı alanlar seslerin yükselmesine şahitlik edecek.

Gelişime, yeni olana, geleceğe hizmet edecek niteliktekine kendini açanlar, bütünün faydasını gözetebilenler, değişim ihtiyaçlarını reddetmek yerine görüp kabul edenler 1-0 önde olacak.

Ülkeler ve coğrafyalar açısından da insanlık adına, hak, hukuk ve adalet adına, bütünsel iyilik adına kurulmuş düzenler bu yeni dönemde daha rahat yol alacak.

Adaletsizliği normalleştirmiş, kayırmacı, katı, otoriter, dejenere, toplum bilincinden, vicdani sorumluluklardan, herkese fayda sağlama hedefinden uzaklaşmış toplumlar ve coğrafyalar, yapılar ise en yoğun deprem etkisini yaşayacak. ☹

Bu süreçte tüm yukarıda bahsettiğim konulara karşı başına buyruk, asi ve isyankar şekilde diklenerek durmak da huzursuzluk halini iyice körükleyecek. Yani tepkisel değil de aksiyonel olmak gerekecek.

Yıllardır iğne oyası işler gibi kurduğunuz düzenlerden kopmak zorunda kalmanın kaygısını bolca yaşayacak içimizden bazıları.

Ya da belki de yıllar içinde ağdalaşmış biçimde üstlendiğiniz veya katlandığınız sorumluluklar, ağır gelen yükler, görev haline gelmiş ve bir şekilde yapmasanız olmaz diyeceğimiz, böyle gelmiş böyle de gidiyor, baştan böyle kuruldu dediğiniz her şeyden uzaklaşmak gereği ya da ihtiyacı doğacak.

Hareketin, aksiyonun, değişimin heyecanı, kaygısı, korkusu, özgür kaldığında ne yapması gerektiğini unutacak kadar kalıplar içinde yaşayan insanları toplumları sarsacak.

Bazı hayatlarda ayrılıklar yaşanacak. İşten, aileden, eşten, yerleşik düzenlerden. Bu durum bazılarına yaşarken ya da uzaktan başkalarını seyrederken felaket senaryoları şeklinde görünecek. Olayın yıkmak değil de yeni ve daha işe yarar, herkese hizmet eden düzenler inşa etmek olduğunu anlamak ve buna göre hareket etmek önemli olacak. Zaten bozuk, sallanan, eğreti duran düzenler çok etkilenecek. Yıkılmayacakmış gibi duran ancak artık yeni bir rotan çizilmesi elzem olan alanlar daha da çok etkilenecek.

Hayatınızda gerçekten yolunda giden şeyler çoğunlukta ve siz zaten bu değişim, yenilik ve özgürleşme ihtiyaçlarını zaman içinde görüp icraat da yaptıysanız o zaman bu süreç sizin direnç ya da kaygı yaşamayacağınız biçimde şekillenecek. Her zaman olduğu gibi şimdiye kadar neler yaptığımız önümüzdeki sürecin detaylarını belirleyecek.

İkinci şekilde yanıt verirseniz, yaşamınızı genişletmeye ve yeni özgürlükler bulmaya da çalışacaksınız, ancak çeşitli nedenlerle, bunu yapmak için yaşamınızın yapılarını yıkmayacaksınız. Bunun yerine, yeni yapılar inşa etmek ve mevcut düzeni genişletmek için her fırsatı değerlendireceksiniz.

Jüpiter 29 Aralık 2021 tarihinde Kova burcundan çıkacak. Sonrasında 2022 Mayıs ayında Plüton’ a sekstil açısı gerçekleşecek.

Jüpiter’in bir sonraki Kova burcu geçişi aşamasında Plüton ile hizalanması 5 Şubat 2033 de kesinleşecek. 

Jüpiter ve Satürn’ün 31 Ekim 2040 da Terazi burcunda gerçekleşecek bir sonraki kavuşumuna kadar sürecek olan bu yeni dönem pek çok ezberleri bozacak. Uzun soluklu bir süreç başlıyor. Tabi ki pek çok tetiklenme zamanları da yaşanacak yıllar içinde. Ama öncelikle hatırlamamız gereken şey, Plüton Kova burcuna geçmeden önce Jüpiter ve Satürn ile birlikte gereken şartların, ortamın ve ana arterlerin hazırlanacağı bir döneme girdiğimizdir.

Bu transitlerin hem bireysel hem de toplumsal yaşamlarımızda güzelliklere ve hayırlara vesile olmasını gönülden dilerim.

Dr.Samiye Özbaş Soysal