Jüpiter Terazi Burcunda

Jüpiter 9 Eylül 2016 tarihinde 10 Ekim 2017 tarihine kadar kalacağı Terazi burcuna geçti. Bu süreçte ilerleyen dönemde 6 Şubat-9 Haziran 2017 tarihleri arasında bir geri hareketi olacak. (Daha önce yaşanmış Jüpiter Terazi geçiş dönemlerinin etkilerini hatırlamak isteyenleriniz için daha önceki zaman aralıklarını hatırlatmak isterim. Bir önceki geçiş 25 Eylül 2004 ile 26 Ekim 2005 tarihleri arasındaydı. Ondan önceki ise 10 Ekim 1992 ile 10 Kasım 1993 arasındaydı)
Bu kadar tarih odaklı bilgiden sonra gelelim Jüpiter ve Terazi burcundaki seyri hakkındaki bilgilere. Jüpiter bolluğun, bereketin, şansın ve fırsatların, geliştiren, büyüten gelişmelerin, bir şeyleri görünür ve değerli kılan güzelliklerin gezegeni… 

Zodyaktaki bir tam turunu yaklaşık 12 yılda tamamlıyor. Etkilerini dönemsel nitelikte hissettiğimiz ve çok sık rastlanmayan olay ve eğilimlerin, önceliklerin karşımıza çıkmasına vesile olan gezegen. 
Genel olarak beklenti ve pek çok zaman karşılaşılan durum, etkilediği yaşam alanında olumlu, rahatlatan, gevşeten ve değer katan gelişmelerin tetiklenmesi… Ancak tabi ki bu büyüten ve gelişim imkanlarını akıcı hale getiren gezegen neyi büyüttüğünü ve hangi genişlemeye vesile olduğunu çok fazla gözetmiyor. Yani olumsuz ve zorlayıcı olan şeylerin de her zamankinden daha görünür olmasına vesile olabiliyor. Örneğin Jüpiter’in bir kişinin haritasındaki para evine girişi burada bir akış yaratacaktır. Ancak bu akış eğer dışarıya akışı kontrol edilmemişse iki taraflı olacaktır. Geldiği gibi kolaylıkla gidecektir. Bunun yanında tabi ki kişinin natal haritasındaki para evinin potansiyeli de bize kişinin bu süreçte Jüpiter etkilerini ne yönde kullanabileceğinin bilgisini verir. Kendi haritanız üzerindeki etkileri yorumlama ya da bu konuda destek alma şansınız varsa çok daha net bilgiler elde edebilirsiniz. Her gökyüzü olayında olduğu gibi…

Şimdi burada biz Jüpiter’in burç değişimi ile birlikte bu bir yıl boyunca yapabileceği genel tesirlerden bahsedeceğiz.
12 yıl gibi uzun vadeli bir döneme atıfta bulunan tesirleri düşündüğümüzde aslında Jüpiter’in burç değişimi her birimizin hayatında önemli değişimleri de tetikliyor. 
Başak burcundaki seyri genel itibariyle hepimiz için hem dünyevi, hem ruhani hem de bedensel olarak hayatımıza yeni bir düzen vermek, yol bulmak ve şifa yaratmak adına bize ek fırsatlar sundu. Kimimiz bunu değerlendirdi, kimimiz de bunun başımıza çorap ören, sorunları görünür kılan, hep uğraştırıcı şeylerle boğuşmak zorunda kaldığımız bir dönem olduğunu düşündü ve belki de görünen ile görünmeyen arasındaki farkı tespit edemedi. İşe yarar biçimde kullanamadı. İlk günden son güne kadar ana tema net biçimde şifalanmak ile bağlantılı idi. Umarım şifa bulmak adına her zamankinden daha çok görünür olan sorunlara deva olan bir dönem şeklinde geçmiştir geçtiğimiz bir yıl.

Jüpiter ile ilgili temalar;  şans, bolluk, bereket, bilgelik, adalet, barış, koruyuculuk, inanç, din, felsefe, erdem sahibi olma, iyimserlik, hoşgörü, esneklik, açıklık, ilham gücü, anlayış, dürüstlük, bilgi ve bilgelik, umutlar, gelişime açık olan şeyler, gelişim ve genişleme ihtiyacı, neşe, mutluluk, maddi varlıklar, zenginlik ve bunların yanı sıra yansıtma, abartma, gösterişe kaçma, fanatizme varma gibi durumlar… 
Terazi burcunda ilerlediği dönemde bu temalar, Terazi ile alakalı tesirler altında olacak.

***İş birliğine hizmet eden, birliktelikleri yaratan, birlikteliklerin şans veren ve büyütenlerine niyet edilen, evliliklere adım atma isteği veren, ayrılmak yerine düzeltmeyi, yıkmak yerine onarmayı telkin eden, uyum, huzur ve denge ihtiyacının artacağı, yaşamımıza, işimize, evliliğimize, kendimize çeki düzen verme, güzelleştirme isteği doğuran bir dönem olacak. 
Jüpiter fırsatları işaret ettiğine göre bu tip konularda karşımıza çıkacak olan fırsatlara her zamankinden yakın olacağız.

***Sınırların aşılmasını ve genişleme imkanlarının kullanılmasını göz önünde bulundurduğumuzda da bu süreç aslında en büyük gelişim imkanlarının iş birlikleri, ortaklıklar ve evlilikler aracılığıyla elde edileceğini, hayatı paylaştığımız kişilerin sunduğu imkanları kullanmanın bizlere rahat bir nefes aldırabileceğini düşündürüyor.

***Jüpiter inançları, bilgiyi, bilgelik veren eğilimleri işaret ediyor dedim. Bu süreçte bilgi ve bilgeliğin insanları birleştirmeye hizmet eden kısmı ön plana çıkacak. Huzura hizmet eden ve güzellikler doğuran tarafı dikkat çekecek. Bilimsel bilgiden öte, sanatsal tarafı dikkat çeken bilgi ve inanç konuları öne çıkacak. Bir şeyin nasıl olduğunu anlatmak değil, onu estetik ve şairene biçimde ifade etmek potansiyeli artacak.

***Çabanın çok önemli olduğu konularda, bir kez yaver giden şansın üzerine bir şeyler inşa etme eğilimleri dikkat çekecek. Çaba kısmı eksik kalabilecek.

***Bir şeyleri ortaya çıkarmak niyeti söz konusu olduğunda, işe yararlık ve mükemmellik değil de, görünüşte güzel olanı yaratmak konusu daha öncelikli olacak.  Hayatın keyifli taraflarını yaşamak, keyfi yaratmak ve paylaşmak istek ve eğilimi daha görünür olacak.
Yani her fırsatta dile getirdiğim gibi, Jüpiterin karşımıza çıkarabileceği fırsatları avantaja ve kazanca dönüştürmek için gerekli olan GAYRET kısmı bu süreçte asıl kritik olan nokta olacak. 

***Jüpiter adaleti, yargıyı ve bunların eşit biçimde tahsis edilmesini temsil ediyor. Terazi burcundaki seyri sırasında eşitlik ve adalet temaları bazen birbirine karışabilecek. Gerçek adaletin arayışında olacağız ancak buna ne şekilde ulaşılacağını görmekte zorlanacağız. Tavizler ve yanlı davranmamak adına varılan sözde orta noktalar, olayın dışındaymış gibi yapılmaya çalışılan yorumlar, hak geçmesin adına verilen çabanın içindeyken yapılabilecek hedeflenmemiş haksızlıklar söz konusu olabilecek bu dönemde.

***Bilginin paylaşımı için kullanılan araçlar göze, kulağa, duygulara hitap edecek. Yayıncılık temalarında da keyif veren bir değişim söz konusu olacak.

***Uzlaşma girişimleri ve arabuluculuk çabaları artacak. ELEŞTİRİLERİN YERİNİ ÖZ ELEŞTİRİLER ALACAK. Yapıcı ve ılımlı yaklaşımların faydası belirgin olacak. 

***Dini ve ilahi konulardaki eğilimler de daha çok anlayış ve hoşgörü içinde yer alacak. Eğer bu başarılamamışsa sorun ve arıza büyüyecek.

***Sosyal yaşamın önemi ve sosyal ilişkilerin beslenmesi adına fırsatların arttığı bir dönem olacak. 

***Dekorasyon ve estetik konularında, sanatsal yaklaşımlarda da görünür bir değişim yaşanacak. Motivasyonlar artacak.  Yatırım amaçlı yapılan girişimlerde bile bu konular öncelikli olacak.

***Giyim, kuşam ve moda söz konusu olduğunda da yeni ve herkese hitap eden koleksiyonlar ve aykırı olmayan, TARTIŞMASIZ GÜZEL olana hizmet eden bir anlayış söz konusu olacak.

***Seyahatler bilgi, görgü ve deneyim değil de keyif, eğlence, sosyallik, aşk ve romantizm içersin diye beklenecek.

Esasen hem Jüpiter hem de Terazi burcu benzer nitelite rahatlık ve tembelleşme, kolaya kayma etkisi yaratacağından, Başak burcu geçişi sonrasında bu bir yıllık dönem, karşımıza çıkan fırsatları yakalamak ve imkanları genişletmek adına pek fazla bir çaba göstermeden olduğu yerde sayma eğilimi de verebilir. Öyle ya da böyle bir şeyleri düzeltmek, düzenlemek, rutini yürütmek adına, hevesli olmasak bile bir şekilde üretkenlik sergilediğimiz geçtiğimiz yılın ardından, şimdi artık, koşturmadan ve günlük koşturmalara dalmadan da hayatın aktığı yeni bir süreç olacak. 

Özellikle ilişkilerle ilgili belki de daha önce üzerinde çalışılmış sorunların artık üstesinden gelme ve bir şekilde yürüttüğümüz ilişkileri artık parlatma şansı sunacak bize zaman. 
Eğer “çok yoruldum artık sadece bana keyif verecek olan faydaları alayım. Fayda gibi görünmeyenleri kalsın” diyen yaklaşımlara takılırsak gerçek anlamda büyük kazançlar elde etme şansını kaçırabiliriz.

***Aralık 2016, Şubat ve Mart 2017 ile Eylül Ekim 2017 tarihlerinde en çok etkili olmakla birlikte yılın hemen tamamında Uranüs ile karşıt açısı bu dönemin en etkili olaylarına zemin hazırlayacak nitelikte etkili olacak. Etkileri aslında burç bazlı olarak Jüpiter’in Terazi burcuna geçişi ile birlikte başladı bile. Jüpiter Plüton karesi de yine yıl boyunca, ancak özellikle de Kasım 2016, Mart, Temmuz ve Ağustos 2017 tarihlerinde etkili olacak. 

JÜPİTER URANÜS KARŞIT VE JÜPİTER PLÜTON KARE AÇILARI bu dönemde hepimizin hayatında bazı konularda alınacak riskleri, 
evdeki hesap çarşıya uymadığı için, dengeyi bulmakta zorlandığımız için yaşanabilecek değişimleri, 
ölçüsüz ve birden verilen kararları ve değişimi yaratmak adına karşımıza çıkacak fırsatları, 
tebdili mekan içerikli durumları, 
bir şeyleri rutinden kurtarmak adına atılacak adımlara iyimserlikle bakma halini, 
ulaşılmaz gibi görünen hedeflerin yeni ve kestirme yollarını görebilme ancak bu yeni yolların tedbirsiz alınması halinden karşılaşılabileceğimiz riskleri ölçmekte zorlanmayı, 
her yeni olanın fırsat kapısı olarak görünmesini, 
bir kazanç hedefini elde etmek konusunda sergilenecek aceleci tavırları ancak gereken gayreti göstermek ve zamanı sabırla yönetmek konusundaki zafiyetleri, 
mevcut şartlara isyan eden tavırları, 
uç noktadaki tepki ve adımları, 
hem girişimlerde hem de maddi atılımlarda alınan abartılı riskleri, 
hırsların, harekete geçme dürtüsünün artışını, 
beklenen ya da hiiiiç beklenmeyen hamlelerin ard arda sıralanmasını barındıran bir şeyler yaşanabilir bu süreçte.

***İnançlar noktasında aşırı uçların karşı karşıya gelmesi,  fanatikleşen yaklaşımlar, susan dillerin derdini artık bağıra çağıra anlatma eğilimi, özgürlük isteğinin, baskın çıkma hevesinin her zamankinden daha sivri şekilde ifade edilmesi gibi şeyler de söz konusu olabilir. 

***Ancak bunun yanında, buluşlar, fırsatını kollayan çıkış noktası bekleyen aksiyonlar, değişim ve dönüşüm yaratacak gelişmeler için biçilmiş kaftan olabilir. 
Bu dönemde Jüpiter Ekim 2016 da Diadem sabit yıldızı ile kavuşum halinde olacak. Diadem, başkası ya da topluma hizmet edecek şekilde yapılan fedalar ile bir arada düşünülüyor. 
Ocak 2017 ortasından itibaren Şubat ayı sonuna kadar ve sonrasında da Eylül 2017 de Arcturus ve Spica sabit yıldızı ile kavuşumda olacak. Arcturus şan, tanınma, hür irade ile kendi geleceğini belirleme, sabırlı çalışmayla gelen başarı, savaşçılık, ile bağdaştırılır. Yolculuklar kanalıyla, yurt dışı ve yabancı diyarlardan gelecek bolluk ve tanınmayı işaret eder. Güç kanalıyla adalete ulaşmayı temsil eder. Girişimci bir ruh ve kalıcı bir başarı verebilir. Spica da bu temaları destekleyecek şekilde, popülerliği, başarıyı, bolluğu, onur ve ödüllendirilmeyi temsil eder.

***ÜLKEMİZ HARİTASI AÇISINDAN KONUYU İNCELEYECEK OLURSAK, bu süreç 4. Ev konularını tetikleyecek. Tarımı ilgilendiren kararlar, madencilik ve maden ocaklarını ilgilendiren gelişmeler, partileri ve özellikle de muhalefet partilerini ilgilendiren durumlar, ülkenin temel yapısını ve temel taşlarını ilgilendiren, vatanı, bayrağı ilgilendiren konulardaki gelişmeler, nüfusu, inşaat, konut ve gayrı menkul ile alakalı konular, kentsel dönüşümü ilgilendiren gelişmeler gündemde olabilir.
***Ekim ortasında Jüpiter T.C. haritasındaki Mars’ı tetikleyecek. Bu tarihler ülke içi gerginliklerin, meclisi, genç kişileri, sahne dünyasına dair kişileri ve konuları ilgilendiren hızlı ve riskli gelişmeleri işaret edecek.
***Jüpiter’in T.C. haritası için bu dönemdeki en etkili transitlerinden biri olan Plüton Plüton karşıtlığını T kareye dönüştüreceği Kasım ayı da ülkemiz açısından işçi ve üniformalı kesimi, güvenlik ile ilgili konuları, ve yine Ekim ayındaki gerginlik ve streslerin gündeme gelebileceğini düşündürüyor. Benzer etkiler Nisan Ağustos arasında da söz konusu olacak. 

Jüpiter’in yeni döngüsünde yaratacağı bolluğun ve birlik beraberlik yaratma imkanının hayatınıza, hanelerinize ve ruhunuza akmasını ve güzellikler getirmesini gönülden dilerim…

Gönlünüzdeki tüm güzellikler sizinle olsun…
Hayrınıza olana da gönlünüz razı olsun…

Dr. Samiye Özbaş Soysal

13.9.2016