Kalıcı Çözümler Zamanı – Kova Burcu Ay Tutulması

Kova burcunda Ay tutulması

27 Temmuz 2018 saat 23:20 de 4 derece Kova burcunda bir Ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma 2016 yılı Ağustos ayında başlayan Aslan-Kova aksı tutulmalarından 7.si.
11 Ağustos 2018 ve 21 Ocak 2019 da gerçekleşecek Güneş ve Ay tutulmaları da devam eden süreçte bu aks ile alakalı konuların tetikleyicisi olacak.
Ay tutulmaları birer dolunay.  Güneş ile Ay’ın karşıtlığının kesinleşmesi eşliğinde yaşanan olayların yani karşı karşıya gelme ve yüzleşmelerin zamanı. Ay düğümleri de sahnede olduğundan dolayı daha kadersel ve kalıcı yön veren, yön değiştiren nitelikteki olayları tetikliyor.
Herkes farlı konularda ve farklı mesafeden alıyor bu etkileri. Tesirlerin merkezinde olanlar en kısa sürede gerçekleşen en yoğun etkiyi alıyorlar. Sonrasında ise halka halka yayılıyor. Bu tutulmadan en çok Aslan ve Kova, Akrep ve Boğa burcu olan kişiler, haritasında Aslan, Kova Akrep ve Boğa burcunda göstergeleri olan kişiler olacak. (gezegen, aks, arap noktası ve orta nokta temasları önemli.)
Tutulmanın etkileri yaklaşık 1 ay öncesinde başlayıp sonrasında da en azından bir altı ay kadar tetiklenecek şekilde görünüyor.
 
TUTULMANIN KOVA BURCUNDA OLMASI İLE GENEL ANLAMDA GÜNDEMİ DOLDURACAK OLAN KONULAR;
• bütünü ilgilendiren, toplumsal meseleler,
• ortak amaç ve idealler,
• sosyal organizasyonlar, dernekler, birlik halinde hareket eden örgütler, ekipler,
• toplumun düzeni adına yapılacak olan ve birlik haline, eşitlik ve adalete hizmet edecek olan değişimler, ve bu ihtiyacın görünür olmasına vesile olan deneyimler
• otorite ve otoriteyi sorgulayan bakış açılarının karşı karşıya gelmesi, yani yönetimi elinde bulunduranla yönetimi ya da yönetim şeklini kabul etmeyenler için yaşanacak yüzleşmeler
• teknoloji ve bilim ve bilimsellik ile alakalı olan şeyler
• İsyanlar ve düzen değişimleri ile ilgili olabilir.
 

Kurulu olan ve işleyişi memnuniyetsizlik yaratan her şey bir çatışma durumu ve değişmek zorunda bırakılma ile karşı karşıya olacak. Hem özel yaşamlar hem iş yaşamları hem de toplumsal düzenler açısından bu etkiler söz konusu.
Daha önce sorgulanmamış şeyler masaya yatırılabilir.
Daha önce rıza gösterilmiş baskıları artık ortadan kaldırmak isteyebiliriz.
Olaylara, özel ilişkilere, gelecek planları ve ideallerimize, soysal ilişkilerimize, içinde bulunduğumuz topluma, toplumdaki yerimize ve aidiyetimize bambaşka bir gözden bakmaya niyet edebiliriz.
İçinde bulunduğumuz şartlar, ortam ve ilişki buna vesile olabilir.

Durduğu yerde durmanın yarattığı kaos ile öyle ya da böyle harekete geçmenin yaratacağı kaos arasında bir hesap kitap yapmak sonrasında da ya ortamı ve şartları ya da bulunduğumuz yeri değiştirmenin getireceği artıları görebilmek önemli. Aksi takdirde şikayet ya da isyan etmeye de hakkımız kalmaz.

Rahatsızlık veren her ne ise ona dair birilerinin gelip bir şeyler yapmasını beklemek yerine harekete geçmek, yıkmak yerine düzeltmeyi tercih etmek, eğer daha önce düzeltmek için gerçekten %100 ümüz ile çaba gösterdik ve bir sonuç alamamışsak bu kez de daha iyisini inşa edebilmek adına belki de bir şeyleri yıkmanın cesaretini gösterebilmek kıymetli. (Gösterilmiş eforu objektif değerlendirebilmek önemli. Danışmanlıklarımda edindiğim tecrübem ve yaşanmışlıklarım ışığında yorum yaparsam, genel olarak bu aşamada “gösterdim” zannedilen çabanın aslında o kadar da gerçek ve samimi bir çaba olmadığını görüyoruz çoğunlukla)

Bu tutulma bireysel ya da toplumsal yaşamlarımızda devrim yaratacak, değişimi tetikleyecek nitelikteki atılmış adımların yeni bir aşamaya gelmesi ya da sonuçlarıyla karşılaşma hali yaratabilir. Ancak bunu yanında bu adımların, yapılması gereken hareketlerin daha önce hiç gelmemiş olması da ilk kez bizim dışımızdaki şartlar sebebiyle zorunlu adımlara zemin hazırlayabilir.
Ay tutulmasının etkileri Retro Mars, Uranüs ve bunların Ay ve Güneş ile sert açıları eşliğinde yaşanıyor. Yani içsel ve dışa yansıyan nitelikte gerginlikler yaşanması kuvvetle muhtemel. Risk oluşturacak iş ve girişimler ve adımların ihtimali de söz konusu.

Burada olması gereken birtakım değişimler var. Bu net bilgi. Paylaşabilirsiniz 😊
Ancak bu değişim aynı zamanda alıştığımız, konforumuz halinde gelmiş, bize keyif ve rahatlık sunan bazı şeylerden ve buna hizmet eden sosyal ortam ve kişilerden de uzaklaşmamızı, feragat etmemizi gerektirecek. 
Çevremizdeki kişilere, gelecek planlarımıza objektif bakabilmek, ideallerimize hizmet eden etmeyen kişiler arasında bir eleme yapabilmek, özel ilişkilerimizle dahil olduğumuz sosyal çevre arasında denge kurabilmek önemli. 
Sahnede yer almakla, diğer insanlarla birlikte üzerinde yer alabileceğimiz sahneleri el ele inşa edebilmek arasında bir ahenk tutturmak da öyle.
Bu günlerde özgürleşmek, farklı bir şeyler yapmak, farklı bir yola girmek, fark yaratmak, hızlıca hareket etmek, çabucak yol almak, sıradan ve rutin olan şeyleri geride bırakmak, çözüm yolu bulamadığımız her türlü problemin çözümünü problem odağını terk etmekte aramak v.b. Eğilim ve ihtiyaçlar artmış durumda.
Bu ihtiyacı icraata dökenler de dökemeyip kendi içinde yaşayan da gergin bugünlerde. Durduğun yerde kalıp var olanı dönüştürmek de bir ihtimal ama bu çok fazla sabır ve istikrar istiyor. Yeni bir yerlerde sıfırdan zaten dönüşmüşünü yaratmak da mümkün ama bu da yeni adımların ve her ne kadar buna çok hevesli gibi hissetsek ve görünsek de var olanı geride bırakmanın stresi de az değil. Yani aslında geride bırakışı ve değişimin güçlüklerini gerçekten gönülden istiyor muyuz bu da tartışılır…Ya da bunu sorgulamak, içimizdeki deli soruların cevaplarına ulaşmamıza da vesile olabilir.

Tutulma zamanında zaten Retro olan gezegenler (Mars, Satürn, Neptün ve Plüton) ve eş zamanlı başlayan Merkür göz önünde bulundurulduğunda, ileri ya da geri hareket için bir şeyleri TEKRAR GÖZDEN GEÇİRMEK gerektiğini işaret ediyor.

Her bir gezegen kendi gölgesini çıkarmaya yatkın konumda. Mars retrosu burada en kıymetlisi diyelim. Daha önce sizlerle paylaşmıştım. Etkilerini hatırlatmak gerekirse:
 
“”Genel itibariyle;
Karar mekanizmalarında
Harekete geçme enerjisinde, motivasyonda
Enerjiyi dengeli kullanma halinde sorunlar;
Fiziksel anlamda da gücün yeteri kadar yerinde olmaması,
Olumsuz olan tepkilerin artışı,
Uyum ve iş birliği konularında zorlanma,
Cesaret gösterebilme, yeri geldiğinde bir şeylerin mücadelesini verebilme, başlangıçlara niyet edebilme, sabır gösterebilme, hırsları kontrol edebilme v.b. konularda bir takım aksaklıklar yaşanabilir.
Mars Retrolarının etkilerinde hız kesen bir etki vardır mutlaka. İlerleyen günlerde aksiyona geçmek, hızlıca ve hız katan çözümler üretmek kolay olmayabilir. Mars’ın gölge tarafı da daha bir ön plana çıkacaktır. Sabırsızlıklar ve esnekliğin azalmasına bağlı ölçüsüz agresyonlar dikkat çekecektir.
Acele ile alınan kararlar ve kör cesaretler negatif sonuçlara zemin hazırlayacaktır. Bu nedenle her açıdan özellikle de toplumsal konularda esnek ve sağduyulu kalabilmek kıymetli. Hırsların kontrolü ve fiziksel risk oluşturacak hal ve hareketlerden kaçınmak özellikle önemli.
Çatışmalara her zamankinden daha yakın ancak çatışmalı durumlarda çözüme de bir o kadar uzak olacağız bu süreçte. Bu sebeple objektif kalabilmek önemli. Sırf karşı çıkmak, muhalefet ya da isyan etmek adına başlatılan hareketler ya da yapılan şeyler faydadan çok zarar yazacaktır.
Savunma ve saldırı içerikli şeyler, haklı haksız savaşları ya da mücadeleli durumlarda, kişiler enerjilerini doğru şekilde ifade edemediğinden yanlış anlaşılmalara ve zararlara sebebiyet verecek.
Kazançlı çıkmayı düşündüğümüz bir konuda geri adım atmak zorunda kalmak hem motivasyonu düşürebilir hem de inancın, ideallerin zarar görmesine vesile olabilir.
İntikam hisleri, öfke ve nefret içerikli yaklaşımlar ve tepkiler çok daha rahat ifade edilir olacaktır. Aman dikkat. Fikir ayrılıkları ve buna dayalı savaşlar, gerginliklerin artışına sebep olabilir.
Mücadelenin hem günlük hayatın içinde hem iş yaşamında hem de toplumsal konularda verilenleri açısından zorlayıcı bir dönem olacak.
Marsın başlatıcı nitelikteki etkisi düşünülünce de bu süreç yeni atılımlardan ziyade zaten devam eden, yarım kalmış, başlanmış ancak gerisi getirilememiş, bir heves girişilmiş ancak gerisi gelmemiş her türlü iş için uygun olacaktır. Yani kısacası eskide kalmış gayret ve heveslerimiz tekrar canlanabilir.
Bu dönemin en yorucu etkilerinden biri ise dengesiz ve ölçüsüz negatif elektriğin hiçbir şekilde boşaltılamaması ve içte birikmesi olabilir. Bu durum ciddi ruhsal ve fiziksel rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Yani negatifi boşaltmak şart…
Atılım yapmak yeni ve zorlu bir mücadeleye niyet etmek, önemli başlangıçlara adım atmak gibi konuları çok fazla desteklemese de bu dönem, neye ne kadar enerji harcadığımız, gücümüzü ve motivasyonumuzu ne kadar verimli kullandığımızı sorgulamak için hedef ve plan revizyonlarını yapmak, eksik olduğumuz konularda bir takım takviyelere zaman ayırmak, daha sonra yapılacak atılımların hazırlığını yapmak, eski atılımların da bir değerlendirmesini yapmak, içsel enerjimizi dengeye getirecek şeyleri hayatımıza katmak için ideal olabilir.
Yanıklar, yangınlar, kanamalı durumlar, cerrahi gerektiren tablolar açısından da risk artmış olacak Retro dönemi boyunca. “”
YİNE DE NİSPETEN DESTEK NİTELİĞİNDEKİ DOKUNUŞ SATÜRN’ DEN GELECEK.
O zaman bu tutulma ile yaşanan gelişme ve karşılaştığımız durumlarda, alacağımız kararlarda; tedbirli olmak, sabırlı ve gayretli kalabilmek, ertelemeden sorumluluk almak, olgun ve sağduyulu davranabilmek, emeklerin karşılığının bir zamanının olduğunu kabullenmek, yıkmak yerine sağlamlaştırmak adına neler yapabilirim diye bakabilmek, yeni olanın kalıcılığını önemsemek, eski olanın kalıcılığını görmezden gelmemek, bilinçli, mantıklı, akılcı ve gerçekçi davranışlar gösterebilmek önemli.
 
Eğer fevri halleri dizginleyebilmişsek ve doğru adımı atmanın herhangi bir adım atmaktan kıymetli olduğunu hatırlatan iç sesimize ya da buna rehberlik edecek dış seslere kulak vermişsek süper bir fırsat olacak bu dönem ve beraberinde gelenler.
Değişim, kalıcı düzenlemeler ve fayda sağlayan nokta atışları yaratabilmişse kazanç hanesine yazılacak.
Kendi içimizdeki ve toplum içindeki cevherler bu kalıcı fayda niyetleri eşliğinde ortaya çıkacak.
Keşif niteliğindeki yetenekler ve buluşlar gündeme gelecek.
 
Kalıplaşmış olan şeyler yıkılacak ama yıkmanın değil de yenisini inşa etmenin asıl amaç olduğunu görme şansımız olacak…
 
Her konuda ve her düzeyde yeni ufuklar ve gelişim sağlayan yollar açılmasına niyet edelim hep birlikte.
 
Kova burcundaki Ay tutulmasının hem bireysel yaşamlarımız hem de ülkemiz açısından, gerçek anlamda ihtiyacımız olan değişimleri ve hareketleri tetiklemesini canı gönülden dilerim…

Dr. Samiye Özbaş Soysal

Not: Tutulma derecesi Eylül’ün son 10 gününde Mars tarafından tetiklenecek.  Bu tarihler, bugünlerde yaşanan olayların ilerlemesine dair yeni durumlar, sonuçlar ve bugünlerde atılan adımlara dair birtakım krizler ve mücadeleler söz konusu olabilir.

 

© Astrokarmik. Tüm hakları Dr. Samiye Özbaş Soysal’a aittir. Hiç bir şekilde izin almadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.